A Médiatanács 1144/2020. (XII. 22.) számú döntése

A Tolnatáj Zrt. által üzemeltetett Tolnatáj TV állandó megnevezésű médiaszolgáltatás „Híradó” című műsorszámában 2020. szeptember 15-én közzétett „Koronavírus az iskolákban” című összeállítást kifogásoló bejelentés [az Smtv. 14. § (1) és (2) bekezdéseiben, valamint a 19. § (2) és (4a) bekezdéseiben foglalt rendelkezések érvényesülésének vizsgálata]

Hatósági döntés dátuma: 2020. december 22.

A Médiatanács a bejelentés alapján nem indít eljárást, és e döntéséről az Mttv. 145. § (3) bekezdésének megfelelően hivatalos levélben tájékoztatja a Bejelentőt.

A Médiatanács levélben tájékoztatja a Médiaszolgáltatót a hatósági ellenőrzés eredményéről.