A Médiatanács 23/2021. (I. 12.) számú döntése

A Szentendrei Médiaközpont Kft. által üzemeltetett TV Szentendre állandó megnevezésű, helyi vételkörzetű, közösségi jellegű médiaszolgáltatás 2020. november 2-8. között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése [az Smtv. 20. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése]

Hatósági döntés dátuma: 2021. január 12.

A Médiatanács az előterjesztés mellékletét képező végzés elfogadásával közigazgatási hatósági eljárást indít a Szentendrei Médiaközpont Kft. médiaszolgáltatóval szemben, az általa üzemeltetett TV Szentendre állandó megnevezésű, helyi vételkörzetű, közösségi jellegű médiaszolgáltatás 2020. november 2-8. közötti adáshete vonatkozásában, az Smtv. 20. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés hat alkalommal történt vélelmezett megsértése tárgyában, valamint kötelezi a Médiaszolgáltatót, hogy az üggyel kapcsolatban terjessze elő nyilatkozatát.