A Médiatanács 55/2021. (I. 26.) számú döntése

Az M-RTL Zrt. kérelme A specialista – The specialist (1994) című filmalkotás előzetes klasszifikációja iránt [az Mttv. 9. § (9) bekezdése]

Hatósági döntés dátuma: 2021. január 26.

A Médiatanács az M-RTL Zrt. médiaszolgáltatónak az Mttv. 9. § (9) bekezdése alapján előterjesztett kérelmére megállapítja, hogy A specialista – The specialist (1994) című filmalkotás az Mttv. 9. § (5) bekezdése szerinti IV. korhatári kategóriába sorolandó.