A Médiatanács 57/2021. (I. 26.) számú döntése

Az M-RTL Zrt. kérelme a „The Grey - Fehér Pokol” című műsorszám előzetes klasszifikációja iránt [az Mttv. 9. § (9) bekezdése]

Hatósági döntés dátuma: 2021. január 26.

A Médiatanács az M-RTL Zrt. médiaszolgáltatónak az Mttv. 9. § (9) bekezdése alapján előterjesztett kérelmére megállapítja, hogy a „The Grey - Fehér Pokol” című műsorszám az Mttv. 9. § (5) bekezdése szerinti IV. korhatári kategóriába sorolandó.