A Veszprém 98,3 MHz médiaszolgáltatási lehetőség pályáztatása

Közzétéve: 2021. február 19.

A pályáztatás aktuális helyzete

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 50. § (1) bekezdése alapján elfogadta a Veszprém 98,3 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára irányuló pályázati felhívás tervezetét.

A pályázati felhívás tervezete a Médiatanács honlapján és hirdetményi úton 2021. február 19-én került közzétételre.

A Hivatal a Veszprém 98,3 MHz rádió médiaszolgáltatási lehetőség használatára irányuló pályázati felhívás tervezet tárgyában a szóbeli meghallgatást az NMHH Operatív Bizottságának döntésére tekintettel, a járványügyi helyzet miatt 2021. március 3-án nem tartja meg.

A pályázati felhívás tervezettel kapcsolatban 2021. március 3-tól március 8-ig írásban bárki kérdést intézhet a Hivatalhoz, vagy észrevételt tehet. Az észrevételeket postai úton és személyesen a 1015 Budapest, Ostrom utca 23-25. szám alatti címre, vagy elektronikusan a pjo@nmhh.hu e-mail címre lehet megküldeni. Figyelemmel arra, hogy a beérkezett kérdésekre, észrevételekre a Médiatanács írásban válaszol, szükséges megadni a kérdező elérhetőségét (név vagy cégnév, valamint lakcím vagy székhely).

A Veszprém 98,3 MHz médiaszolgáltatási lehetőség pályáztatásának dokumentumai

  1. ElőkészületekVeszprém 98,3 MHz