Internetes közönségmérési adatok (2020. IV. negyedév)

Közzétéve: 2021. február 25.

Az online médiatér közönsége a Digitális Közönségmérési Tanács adatai alapján

Az online médiumok piaca – a többi platformhoz hasonlóan – igényli az auditálást, a reklámértékesítés alapjául szolgáló „közös valuta” létrehozását. Az internet különbözik a televíziós és rádiós piactól a tekintetben, hogy a tartalomszolgáltatók ismerik a saját podcast-juk, weblapjuk, streaming szolgáltatásuk látogatottsági adatait, mivel ezek a statisztikák a szerverekből kiolvashatók. A reklámértékesítés önbevallás alapján történő elszámolása azonban a vásárlók számára nem nyújt teljes biztonságot. Ennek köszönhetően viszonylag hamar kezdeményezték az internetes tartalmak auditálását, amelyet jelenleg a Digitális Közönségmérési Tanács (DKT) megbízásából a Gemius Hungary Kft. folytat. Ennek a mérésnek ugyanaz a funkciója, mint a televíziók esetében a Nielsen Közönségmérés Kft. vagy a rádióknál a Kantar Hoffmann – M-Meter konzorcium által folytatott adatfelvételeknek. A DKT felelős a magyar internetes tartalmak mindenki által elfogadott és használt médiafogyasztási mérőszámainak és adatainak előállításáért. Jelen riport a DKT mérések eredményeit igyekszik bemutatni, továbbá megpróbál képet adni a magyar piac trendjeiről és jellegzetességeiről.

Digitális Közönségmérési Tanács

A Digitális Közönségmérési Tanács a magyar digitális ipar főbb képviselői által irányított iparközi szervezet (Joint Industrial Council). Fő célja, hogy a DKT18 tender nyertesének szolgáltatását a felhasználók felé eljuttassa, az ő érdekeit képviselje a szolgáltató (Gemius) felé. A szolgáltatás a magyarországi digitális médiumok 15 év feletti lakosság körében történő forgalom- és közönségmérésének eredményeit foglalja össze.

Az adatok három dimenzióban vizsgálhatók: médiatípus, tartalom és idő alapján.

 • Médiatípus: PC, mobiltelefon, tablet – a médiafogyasztást mutatja különböző eszközökön
 • Tartalom: website-ok, mobil applikációk és stream-ek (video- vagy audio stream-ek)
 • Idő: 2020. október 1-jétől új módszertan lépett életbe, aminek köszönhetően – többek között – részletesebben vizsgálhatók a közönség demográfiai adatai és tetszőlegesen elemezhetők az időszakok

A forgalom- és közönségmérés során mérőkóddal figyelik az összes olyan hazai tartalmat, amelynek előállítója megrendeli a szolgáltatást. 2020 decemberében 594 magyar tartalomról rendelkeztek információkkal. Szerződés hiányában több népszerű hazai weboldal nem szerepel az elemzésben, mint például a gov.hu vagy az ncore.cc, míg a külföldi oldalak egyáltalán nem részei az elemzésnek (pl. facebook.com, youtube.com).

Egy kb. 9500 fős PC-s panel mintán mérőkód nélkül, szoftveresen mérik az internetes fogyasztást. E körbe beletartoznak a nagy látogatottságú külföldi tartalmak, azon magyar oldalak, amelyek nem állnak szerződésben a kutató céggel, valamint a vállalati, kereskedelmi tartalmak is – ezek az adatok azonban a hazai piac védelme érdekében nem publikusak. Mobiltelefonon és tableten nincs panelkutatás, ezeken az eszközökön csak az auditált tartalmakat vizsgálják. Az internetes fogyasztás csak a PC-re teljes.

Tematikus csoportosítások – tíz különböző csoportot határoz meg a DKT:

 1. magazin
 2. híroldal
 3. szórakozás
 4. közhasznú/információ/linkgyűjtemény
 5. közösségi média
 6. e-kereskedelem
 7. levelező
 8. keresők
 9. felnőtt tartalom
 10. egyéb

A tartalmak publikálása domain szinten történik. A tematikus csoportosításba minden tartalom besorolhatja önmagát, de ez nem kötelező.

Mérőszámok

Mivel az elemzés számos, az internetes közönségmérés során használt fogalmat tartalmaz, célszerű ezen kifejezéseket egyértelműsíteni. Az alábbiakban a tanulmányban alkalmazott mérőszámok kerülnek bemutatásra.

 • Real users: belföldi internetezők – azon internetezők száma, akik meglátogatták az adott tartalmat a vizsgált időszakban
 • Átlagos napi real users: a vizsgált időszakban a napi belföldi internetezők átlaga
 • Reach: az adott tartalom elérése a vizsgált célcsoporton belül – százalékos értékben kifejezve
 • Átlagos napi reach: a vizsgált időszakban a napi Reach-ek átlaga
 • ATS (average time spent): átlagosan eltöltött idő, a vizsgált tartalom közönségének a tartalmon eltöltött átlagos ideje a vizsgált időszakban
 • Views: kontaktusok száma a vizsgált tartalomnál (weboldalnál: oldal megnyitása)
 • Views/real user: a real user átlagos views száma
 • Eltöltött idő/view: egy view során a vizsgált tartalmon eltöltött átlagos idő
 • Visits: látogatások – a vizsgált tartalmon a folytonos látogatások teljes száma – 30 percnél hosszabb idő után újra kezdődik
 • Visit/real user: a real user visit-jeinek átlagos száma
 • Eltöltött idő/visit: egy visit átlagos hossza a vizsgált tartalmon
 • Views composition: a vizsgált tartalom közönségének megoszlása demográfiai (vagy más) jellemzők szerint a views tükrében
 • Internetpenetráció: az internet használatának elterjedtsége az adott célcsoporton belül

Demográfiai háttéradatok

A tanulmány során használt demográfiai adatok tekintetében (korösszetétel, nemek aránya) a Központi Statisztikai Hivatal adatbázisaiból elérhető, publikus adatokra támaszkodik az elemzés (Magyarország népességének száma nemek és életkor szerint, január 1.)

Internethasználat a 15 év feletti lakosok körében

A real user olyan belföldi internetező, aki meglátogatott Magyarországról bármilyen internetes tartalmat. Összesen 6.187.728 real user-t ért el az internet Magyarországon 2020. IV. negyedévében, vagyis a 15 évnél idősebbek csaknem háromnegyedét.

Internethasználat a 15 év feletti lakosok körében (DKT-Gemius 15+ belföld – 2020 IV. negyedév)
Internetező/nem internetezőArány
Internetező 72,35%
Nem internetező 27,65%

Real users és internetpenetráció – nemek és korosztályok szerint

A 15 évnél idősebb magyar férfiak száma 3.950.940, a nőké pedig 4.397.250. Ennek köszönhető, hogy körülbelül 250 ezerrel több nő használ internetet, az internetpenetráció azonban körükben csupán három tizedponttal magasabb, mint a férfiaknál. Több nő internetezik, ugyanakkor az internethasználók és a nem használók aránya csaknem megegyezik a két nemnél.

Internetpenetráció nemek szerint (DKT-Gemius 15+ belföld – 2020 IV. negyedév)
  Egyedi felhasználókInternetpenetráció
Férfi 2 850 605 72,15%
3 189 087 72,51%

Az egymást követő generációk közötti különbség az internethasználat tükrében is kirajzolódik. Az elemzésben az Alfa-generáció még nem szerepel, ők ugyanis tízévesek, vagy annál fiatalabbak – így nem állnak rendelkezésre róluk adatok. A Z-generációnál csak a 15 évesekről vagy az annál idősebbekről rendelkezünk információkkal. A korosztályos besorolás és a korcsoportok népességének mérete a következőképpen alakul:

A korosztályos besorolás és a korcsoportok népességének mérete (Központi Statisztikai Hivatal)
GenerációKorNépesség
Z-generáció 15-24 éves 1.028.806
Y-generáció 25-40 éves 2.056.240
X-generáció 41-56 éves 2.326.154
Baby-boomer 57-75 éves 2.209.167
Háborús 76 éves vagy idősebb 727.823

Az adatok alapján kijelenthető, hogy a fiatalabb generációk körében jobban elterjedt az internethasználat. A Z-generáció száma csupán fele az Y-énak, emiatt körükben sokkal kevesebb a real user-ek száma, az internetpenetráció azonban hasonló mértékű.

Diagram. Internetpenetráció korosztályok szerint. Az ábrázolt adatok a kép alatti táblázatban érhetők el.

Internetpenetráció korosztályok szerint (DKT-Gemius 15+ belföld – 2020 IV. negyedév)
  Egyedi felhasználó (real users)Internetpenetráció
Z-generáció 958029 93,12%
Y-generáció 1990655 96,81%
X-generáció 1883237 80,96%
Baby-boomer 1166608 52,81%
Háborús 41163 5,66%

Eszközök használata az internetezés során

Három eszköztípust vizsgál a DKT: a PC-t, a telefont és a tabletet. Az eszközhasználók azon internetes real user-ek, akik a médiafogyasztás során az adott készüléket használták. A metszetekben azok szerepelnek, akik mindkettő, vagy mindhárom eszközt használták a negyedév során. Az ábrán a százalékos értékek azt mutatják, hogy az összes internetező sokaság mekkora része használt PC-t, telefont, tabletet, vagy egyszerre többet ezek közül a három hónap alatt. Az adatok szerint kevesen interneteztek tabletről, akik viszont igen, azok nagy aránya használt mellette PC-t és telefont is.

Diagram. Az internetezés eszközei. Az ábrázolt adatok a kép alatti táblázatban érhetők el.

Az internetezés eszközei (DKT-Gemius 15+ belföld – 2020 IV. negyedév)
EszközEszközhasználók számaReal users a teljes internetező populáció körében (%)
PC 5 145 968 86,50%
Telefon 4 836 364 78,61%
Tablet 1 021 020 16,06%
PC & telefon 3 963 992 65,71%
Telefon & tablet 910 588 14,58%
PC & tablet 755 072 12,53%
PC & telefon & tablet 702 644 11,65%

Eszközök használata generációk szerint

Minél fiatalabb egy internetező, annál inkább jellemző rá, hogy telefont és tabletet használ és kevésbé PC-t.

Az eszközhasználat generációk szerinti megoszlása (DKT-Gemius 15+ belföld – 2020 IV. negyedév)
EszközZ-generációY-generációX-generációBaby-boomerHáborús
PC 74,67% 83,50% 85,20% 93,63% 94,24%
Telefon 86,18% 85,82% 80,31% 63,78% 47,84%
Tablet 21,02% 17,65% 15,66% 14,01% 10,88%
PC & telefon 63,65% 69,80% 65,97% 58,44% 44,16%
Telefon & tablet 17,46% 16,29% 14,78% 11,39% 7,68%
PC & tablet 12,07% 13,63% 12,01% 11,50% 8,16%
PC & telefon & tablet 11,31% 12,74% 11,59% 9,91% 7,04%

Tematikus tartalmak látogatottsága

Mind a real users, mind az oldalakon eltöltött átlagos idő (ATS) a három hónap átlagát mutatja. A legtöbb felhasználót a magazinok érik el, mégis a legtöbb időt a híroldalakon töltik az emberek. A legkevesebb ideig (az „egyéb” kategória kivételével) a felnőtt tartalmakat, a levelezőket és az e-kereskedelem kategóriákba sorolt weboldalakat nézik felhasználók. A kevésbé népszerű kategóriák színes nemzetközi tartalommal bírnak, amik nincsenek benne a statisztikában, csak a DKT-val szerződésben álló weboldalak.

A különböző tematikájú weboldalak látogatottsága (DKT-Gemius 15+ belföld – 2020 IV. negyedév)
TematikaEgyedi felhasználókOldalon átlagosan eltöltött idő (ATS, óra:pp)
Magazin 5 448 999 3:44
Híroldal 5 296 339 4:32
Szórakozás 4 792 799 2:21
Közhasznú / információ / linkgyűjtemény 4 636 285 1:35
Közösségi média 4 455 065 2:38
E-kereskedelem 3 854 399 1:10
Felnőtt tartalom 3 017 387 0:19
Keresők 2 956 504 1:00
Egyéb 2 110 425 0:11
Levelező 1 432 103 1:17

Tematikus tartalmak látogatottsága otthonól és munkahelyről

Összesen 5.071.712 ember használt mobil eszközt (telefon vagy tablet), 5.138.964 PC-t otthonról és 1.955.136–an munkahelyről a három hónap során. A százalékos értékek azt mutatják, hogy a különböző eszközök használóinak mekkora része érte el az egyes tematikus kategóriákat. A levelező kategória kivételével elsősorban mobilon keresztül fogyasztanak az internetezők. Az otthoni és a munkahelyi böngészés között nagy különbségek mutatkoznak a közhasznú/információ/linkgyűjtemény, a közösségi média és az e-kereskedelem tematikáknál.

Különböző tematikájú weboldalak látogatottsága a befogadás helyszíne szerint (DKT-Gemius 15+ belföld – 2020 IV. negyedév)
TematikaMobilOtthoni PCMunkahelyi PC
Magazin 98,98% 93,65% 83,45%
Híroldal 98,37% 84,67% 84,03%
Szórakozás 90,64% 72,85% 70,22%
Közhasznú / információ / linkgyűjtemény 94,12% 76,86% 54,81%
Közösségi média 90,22% 71,13% 48,77%
E-kereskedelem 82,97% 59,72% 44,35%
Felnőtt tartalom 71,07% 47,71% 31,43%
Keresők 67,93% 46,43% 39,61%
Egyéb 54,88% 34,69% 35,91%
Levelező 22,90% 24,11% 21,56%

Tematikus tartalmak látogatottsága hétköznap és hétvégén

A forgalmi adatok szerint egy átlagos hétköznap többen látogatnak magazin, híroldal, közhasznú/információ/linkgyűjtemény tematikájú tartalmakat, ezzel szemben egy átlagos hétvégi nap inkább a közösségi médiát és szórakozást részesítik előnyben.

A különböző tematikájú weboldalak látogatottsága hétvégén és hétköznap (DKT-Gemius 15+ belföld – 2020 IV. negyedév)
TematikaHétköznapHétvége
Magazin 2 959 725 2 926 014
Híroldal 2 773 157 2 632 821
Szórakozás 1 520 197 1 556 949
Közhasznú / információ / linkgyűjtemény 1 315 096 1 262 211
Közösségi média 1 022 405 1 081 242
E-kereskedelem 710 597 711 829
Felnőtt tartalom 464 171 369 941
Keresők 451 642 392 988
Egyéb 317 273 316 608
Levelező 165 143 115 482

A tíz legtöbb internetezőt elérő weboldal

A 2020 IV. negyedév aggregált adatai alapján felállított sorrend szerint a legnépszerűbb oldal több mint 4,5 millió belföldi internetezőt ért el, ami a hazai netezők csaknem 75 százaléka.

Diagram. A magyarországi Top 10 weboldal elérése 2020 IV. negyedévében. Az ábrázolt adatokat a kép alatti táblázat tartalmazza.

A magyarországi Top10 weboldal elérése 2020 IV. negyedévében (DKT-Gemius 15+ belföld – 2020 IV. negyedév)
Oldal neveReal usersReach
24.hu 4 603 668 74,40%
femina.hu 4 324 120 69,88%
origo.hu 4 318 612 69,79%
index.hu 4 122 840 66,63%
blog.hu 4 067 624 65,74%
nlc.hu 3 985 548 64,41%
hvg.hu 3 973 172 64,21%
blikk.hu 3 949 576 63,83%
nosalty.hu 3 761 284 60,78%
portfolio.hu 3 620 728 58,51%

Vannak olyan oldalak, amelyeknél az átlagos napi elérés viszonylag alacsony (pl.: blog.hu, nosalty.hu), mégis a negyedéves lista elejére kerültek. A hírportálokat, magazinokat napi rendszerességgel többen nézik, mint a blogokat, a receptoldalakat, azonban ha hosszabb időtávot vizsgálunk, akkor ezek is sok egyedi felhasználót vonzanak.

A magyarországi Top10 weboldal 2020 IV. negyedévében az átlagos napi Reach alapján (DKT-Gemius 15+ belföld – 2020 IV. negyedév)
Oldal neveÁtlagos napi real usersÁtlagos napi reach
24.hu 925 998 14,96%
femina.hu 640 004 10,34%
origo.hu 727 705 11,76%
index.hu 787 014 12,72%
blog.hu 276 217 4,46%
nlc.hu 540 733 8,74%
hvg.hu 556 644 9,00%
blikk.hu 611 596 9,88%
nosalty.hu 334 556 5,41%
portfolio.hu 512 440 8,28%

Az átlagosan eltöltött idő (ATS) a havi átlagot mutatja: ebbe beleszámít az is, aki egész hónap alatt egyszer véletlenül rákattintott egy hírre és az is, aki napi rendszerességgel látogatta a különböző portálokat. Az index.hu közönsége sokkal több időt töltött el az oldalon, mint bármely más, akár több internetezőt elérő weboldal.

A magyarországi Top10 weboldal 2020 IV. negyedévében az oldalon átlagosan eltöltött idő (ATS) alapján (DKT-Gemius 15+ belföld – 2020 IV. negyedév)
Oldal neveATS
24.hu 0:36
femina.hu 0:12
origo.hu 0:47
index.hu 1:18
blog.hu 0:11
nlc.hu 0:15
hvg.hu 0:29
blikk.hu 0:24
nosalty.hu 0:17
portfolio.hu 0:23

A tíz legtöbb internetezőt elérő weboldal demográfiai profilja

Különbségek figyelhetők meg a legtöbb internetezőt elérő weboldalak közti sorrendben demográfiai jellemzők alapján. A top tíz weboldal más népszerűségnek örvend a két nem, a generációk és a különböző iskolai végzettségűek körében.

A top tíz weboldal népszerűsége a két nem tagjai körében (DKT-Gemius 15+ belföld – 2020 IV. negyedév)
  Férfi
1 24.hu femina.hu
2 origo.hu 24.hu
3 index.hu nlc.hu
4 blog.hu nosalty.hu
5 hvg.hu origo.hu
6 femina.hu mindmegette.hu
7 portfolio.hu blikk.hu
8 blikk.hu blog.hu
9 jofogas.hu index.hu
10 nlc.hu hvg.hu
A top tíz weboldal az egyes generációs csoportokban (DKT-Gemius 15+ belföld – 2020 IV. negyedév)
HelyezésZ-generációY-generációX-generációBaby-boomerHáborús
1 24.hu 24.hu 24.hu 24.hu 24.hu
2 femina.hu origo.hu femina.hu femina.hu origo.hu
3 origo.hu femina.hu origo.hu origo.hu blog.hu
4 index.hu index.hu index.hu index.hu index.hu
5 blikk.hu blog.hu blog.hu blog.hu blikk.hu
6 blog.hu nlc.hu blikk.hu blikk.hu femina.hu
7 hvg.hu hvg.hu hvg.hu mindmegette.hu hvg.hu
8 nlc.hu blikk.hu nlc.hu nlc.hu nlc.hu
9 nosalty.hu nosalty.hu nosalty.hu nosalty.hu portfolio.hu
10 mindmegette.hu portfolio.hu portfolio.hu hvg.hu mindmegette.hu
A top tíz weboldal legmagasabb iskolai végzettség szerint (DKT-Gemius 15+ belföld – 2020 IV. negyedév)
HelyezésMax. 8 általánosSzakközépiskolaGimnáziumFelsőfok
1 24.hu 24.hu 24.hu 24.hu
2 femina.hu origo.hu femina.hu femina.hu
3 origo.hu femina.hu origo.hu origo.hu
4 blikk.hu index.hu index.hu index.hu
5 index.hu blikk.hu blog.hu blog.hu
6 nlc.hu hvg.hu nlc.hu hvg.hu
7 blog.hu blog.hu hvg.hu nlc.hu
8 hvg.hu nlc.hu blikk.hu blikk.hu
9 nosalty.hu portfolio.hu nosalty.hu nosalty.hu
10 mindmegette.hu nosalty.hu mindmegette.hu portfolio.hu

Az öt legtöbb internetezőt elérő oldalak keresztfogyasztása

Az alábbiakban a teljes internetező népesség körében öt legtöbb internetezőt elérő weboldal keresztfogyasztását mutatjuk be. A százalékos értékek azt mutatják, hogy az adott oldal látogatóinak hány százaléka kereste fel a negyedév során a többi oldalt. A 24.hu a teljes magyar internetező közösség csaknem háromnegyedét érte el, a blog.hu a kétharmadát. A 24.hu-t emiatt mind a négy másik weboldal közönsége nagyobb mértékben látogatta, míg a blog.hu-t éppen ellenkezőleg. A 24.hu olvasói leginkább a femina.hu-t, legkevésbé pedig a blog-hu-t látogatták.

Sugárdiagram. A 24.hu webhely keresztfogyasztása. Az ábrázolt adatok a kép alatti táblázatban érhetők el.

A 24.hu webhely keresztfogyasztása (DKT-Gemius 15+ belföld – 2020 IV. negyedév)
Oldal neveKeresztolvasottság
femina.hu 86,8%
origo.hu 85,9%
index.hu 82,2%
blog.hu 78,6%

Sugárdiagram. A femina.hu webhely keresztfogyasztása. Az ábrázolt adatok a kép alatti táblázatban érhetők el.

A femina.hu webhely keresztfogyasztása (DKT-Gemius 15+ belföld – 2020 IV. negyedév)
Oldal neveKeresztolvasottság
24.hu 92,4%
origo.hu 86,6%
index.hu 82,1%
blog.hu 79,6%

Sugárdiagram. Az origo.hu webhely keresztfogyasztása. Az ábrázolt adatok a kép alatti táblázatban érhetők el.

Az origo.hu webhely keresztfogyasztása (DKT-Gemius 15+ belföld – 2020 IV. negyedév)
Oldal neveKeresztolvasottság
24.hu 91,6%
femina.hu 86,7%
index.hu 83,0%
blog.hu 79,9%

Sugárdiagram. Az index.hu webhely keresztfogyasztása. Az ábrázolt adatok a kép alatti táblázatban érhetők el.

Az index.hu webhely keresztfogyasztása (DKT-Gemius 15+ belföld – 2020 IV. negyedév)
Oldal neveKeresztolvasottság
24.hu 91,8%
femina.hu 86,1%
origo.hu 87,0%
blog.hu 79,4%

Sugárdiagram. A blog.hu webhely keresztfogyasztása. Az ábrázolt adatok a kép alatti táblázatban érhetők el.

A blog.hu webhely keresztfogyasztása (DKT-Gemius 15+ belföld – 2020 IV. negyedév)
Oldal neveKeresztolvasottság
24.hu 88,95%
femina.hu 84,62%
origo.hu 84,80%
index.hu 80,48%

A tíz leglátogatottabb oldal

A visits a látogatások számát mutatja, vagyis azt, hogy a negyedév során hányszor léptek fel az adott oldalra és böngésztek rajta 30 percnél rövidebb ideig. Ha valaki 30 percnél több időt töltött el egyhuzamban az oldalon, akkor az már két látogatásnak számít. A visit/real user azt mutatja, hogy egy olyan felhasználó, aki a három hónap során legalább egyszer meglátogatta a weboldalt, átlagosan hányszor tette ezt meg. Egyes tartalmak a gyakran visszatérő internetezők révén érik el a magas látogatások számát (pl.: startlap.hu, 444.hu).

A tíz leglátogatottabb weboldal látogatás és látogatás/real user alapján (DKT-Gemius 15+ belföld – 2020 IV. negyedév)
HelyezésOldal neveLátogatásokLátogatások/real user
1 index.hu 153758167 37,3
2 24.hu 135816067 29,5
3 origo.hu 112461712 26,0
4 startlap.hu 86243383 31,1
5 blikk.hu 83298049 21,1
6 hvg.hu 79450136 20,0
7 femina.hu 73181940 16,9
8 nlc.hu 68981001 17,3
9 444.hu 65607236 23,4
10 portfolio.hu 64109139 17,7

Bizonyos oldalaknál (pl.: startlap.hu, index.hu) egy átlagos visit hosszúnak számít, ami az oldalon való tartós böngészést tükrözi. Máshol ellenben rövidnek (pl.: femina.hu, nlc.hu), ami azt jelenti, hogy ezekre az oldalakra jellemzően egy hír, egy cikk elolvasására érkeznek a látogatók.

A tíz leglátogatottabb weboldal az egy látogatás során eltöltött idő átlaga alapján (DKT-Gemius 15+ belföld – 2020 IV. negyedév)
HelyezésOldal neveEltöltött idő/látogatás (perc)
1 index.hu 4:51
2 24.hu 3:02
3 origo.hu 4:10
4 startlap.hu 5:21
5 blikk.hu 2:38
6 hvg.hu 3:23
7 femina.hu 1:47
8 nlc.hu 2:04
9 444.hu 3:58
10 portfolio.hu 2:58

A tíz legtöbb interakciót elérő oldal

A views a kontaktusok számát mutatja meg a vizsgált tartalomnál (weboldalnál: oldal megnyitása). Egyes weboldalak a kontaktusok számát úgy érik el, hogy aránylag kevés internetező viszonylag sok oldalt nyit meg (pl.: freemail.hu, citromail.hu), míg másoknál a sok felhasználó kevés oldalletöltést hajt végre (pl.: femina.hu, hvg.hu, blikk.hu).

A top10 webhely oldalmegtekintés (oldalletöltés) alapján (DKT-Gemius 15+ belföld – 2020 IV. negyedév)
HelyezésOldal neveOldalletöltésOldalletöltés/real user
1 freemail.hu 535 974 774 426
2 index.hu 516 467 475 125
3 hasznaltauto.hu 433 760 594 184
4 origo.hu 396 859 074 92
5 jofogas.hu 378 791 773 112
6 24.hu 269 909 685 59
7 blikk.hu 195 408 165 49
8 femina.hu 176 366 432 41
9 hvg.hu 170 497 970 43
10 citromail.hu 160 482 466 325

Az ATS paraméter órában és percben mutatja, hogy egy átlagos látogató mennyi időt töltött el az oldalon a negyedév során, az eltöltött idő/view pedig azt, hogy egy view/nézés átlagosan mennyi ideig tartott (perc és másodperc). A levelezőknél egy email elolvasása, a különböző kontaktusok száma kevés ideig tart, de ezek a rövid ideig tartó oldallátogatások összeadódnak, így magas ATS-t eredményeznek. Híroldalaknál például, ahol hosszabb cikkeket közölnek, ott egy átlagos view hosszabb, akár másfél perces is lehet.

A tíz legtöbb interakciót elérő oldal az Eltöltött Idő/View tükrében (DKT-Gemius 15+ belföld – 2020 IV. negyedév)
HelyezésOldal neveÁtlagosan eltöltött idő (ATS, ó:p)Eltöltött idő/oldalletöltés
1 freemail.hu 3:29 0:30
2 index.hu 3:00 1:27
3 hasznaltauto.hu 2:15 0:44
4 origo.hu 1:48 1:11
5 jofogas.hu 1:30 0:49
6 24.hu 1:29 1:32
7 blikk.hu 0:55 1:07
8 femina.hu 0:30 0:44
9 hvg.hu 1:07 1:34
10 citromail.hu 1:48 0:20

A három leglátogatottabb hírportál real user száma

Az alábbi idősoros ábra a három leglátogatottabb hírportál látogatását mutatja be napi szinten 2020 utolsó negyedévében. A mélypontok a hétvégék, amikor kevesebbet interneteznek. A kicsúcsosodó értékek egy-egy nagyobb olvasóközönséget az oldalra csábító hírt jelenítenek meg. November első felében ilyen volt például a rendkívüli jogrend bevezetése és a kijárási korlátozás.