A Médiatanács 150/2021. (III. 2.) számú döntése

A műsorkvótakötelezett lineáris audiovizuális és rádiós médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének vizsgálata (2020. január 1. - december 31.) [RÁDIÓ HORIZONT Kft. (RÁDIÓ TÖRÖKSZENTMIKLÓS)]

Hatósági döntés dátuma: 2021. március 2.

A Médiatanács a RÁDIÓ HORIZONT Kft. (RÁDIÓ TÖRÖKSZENTMIKLÓS) médiaszolgáltatóval szemben hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének vizsgálata tárgyában.