A Médiatanács 187/2021. (III. 10.) számú döntése

A Szolnok TV Zrt. által üzemeltetett Szolnok Televízió állandó megnevezésű, körzeti vételkörzetű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson 2021. január 15-én sugárzott „Látóhatár” és „Élet és egészség” című műsorszámok hatósági ellenőrzése [az Mttv. 31. § (1) bekezdése b) pontjának két alkalommal történt vélelmezett megsértése]

Hatósági döntés dátuma: 2021. március 10.

A Médiatanács az előterjesztéshez mellékelt végzés elfogadásával közigazgatási hatósági eljárást indít a Médiaszolgáltatóval szemben az Mttv. 31. § (1) bekezdése b) pontjának két alkalommal történt vélelmezett megsértése tárgyában a Szolnok Televízió állandó megnevezésű, körzeti vételkörzetű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson 2021. január 15-én sugárzott „Látóhatár” és „Élet és egészség” című műsorszámokkal kapcsolatban.

A Médiatanács kötelezi a Médiaszolgáltatót, hogy nyilatkozzon és szolgáltasson adatot arról, hogy a műsorszámokban bemutatott termékeket, szolgáltatásokat termékmegjelenítésről szóló megállapodás alapján szerepeltette-e. Ha igen, csatolja az erről szóló megállapodásokat, valamint terjessze elő a nyilatkozatát az üggyel kapcsolatban.