Megjelent a hálózati összekapcsoltságot támogató közös uniós eszköztár (Connectivity Toolbox)

Közzétéve: 2021. március 26.

Megjelent a hálózati összekapcsoltságot támogató közös uniós eszköztár (Common Union Toolbox for Connectivity), amelynek célja a nagyon nagy kapacitású hálózatok (VHCN) és az ötödik generációs (5G) vezeték nélküli hálózatok kiépülésének támogatása a legjobb uniós tagállami gyakorlatok alapján.

Az Európai Bizottság 2020. szeptember 18-án adta ki az (EU) 2020/1307 ajánlását az Unió Covid19-válság utáni gazdasági fellendülésének támogatása érdekében a hálózati összekapcsoltságot elősegítő, a nagyon nagy kapacitású hálózatok kiépítési költségeinek csökkentésére, valamint az 5G rádióspektrumhoz való időben történő és beruházásbarát hozzáférés biztosítására szolgáló közös uniós eszköztárról. Az ajánlás előírta, hogy a tagállamok és a Bizottság egymással szoros együttműködésben, az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testülete (BEREC), a nemzeti szabályozó hatóságok, szélessáv-szakértői szolgálatok (BCO) hálózata, az egyablakos információs pont funkcióiért felelős illetékes hatóságok (SIP), valamint a rádiófrekvencia-politikával foglalkozó csoport (RSPG) bevonásával dolgozzanak ki egy közös uniós eszköztárat (a továbbiakban: Eszköztár), amely a bevált tagállami gyakorlatokon alapul.

Az Eszköztár kidolgozását végző, a tagállamok és a Bizottság szakértőiből illetve a soros uniós elnökség képviselőiből álló technikai munkacsoport (Connectivity Special Group) 2020. október 16-án alakult meg. Magyarországot az NMHH képviselte ebben a munkában. 2020. december 17-én jelent meg az Európai Bizottság honlapján a munkacsoport által összegyűjtött legjobb tagállami gyakorlatok listája. Ezen legjobb gyakorlatokon alapulva, az egyes témablokkokért felelős tagállami koordinátorok facilitálása mellett összeállított uniós szintű Eszköztárat 2021. március 25-én, konszenzussal fogadta el a munkacsoport. A munkacsoport 2022. április 30-ig működik majd, a továbbiakban az ajánlások átültetésében és a tagállami jelentések elkészítésében segíti majd a tagállamokat.

Az Eszköztár legfontosabb célja az elektronikus hírközlési (különösen a nagyon nagy kapacitású és 5G) hálózatok gyors kiépülésének támogatása és kiépítési költségeik csökkentése. E célok elérése érdekében a tagállamok összesen 39 legjobb gyakorlatot azonosítottak az engedélyezési eljárások egyszerűsítése, az átláthatóság javítása, az egyablakos információs pontok kapacitásainak megerősítése, a meglévő infrastruktúrához való hozzáférés, a hálózatok környezeti hatásainak csökkentése, az 5G rádióspektrumhoz való időszerű és beruházásbarát hozzáférés biztosítása, frekvenciakoordináció és az elektromágneses terek közegészségügyi aspektusainak területén.

Az Eszköztárban összegyűjtött ajánlásoknak illeszkedniük kellett a szélessávú költségcsökkentési (2014/61/EU) irányelvben és az Európai Elektronikus Hírközlési Kódexben ((EU) 2018/1972 irányelv) meghatározott célokhoz és rendelkezésekhez is.

Az Eszköztár ajánlásokat fogalmaz meg a tagállamok számára. Végrehajtásuk nem kötelező, azonban a tagállamok kötelesek mérlegelni azok alkalmazhatóságát a saját nemzeti piacaik, körülményeik figyelembevételével, az arányosság, hatékonyság, és célszerűség elveinek szem előtt tartásával. A tagállamoknak 2021. április 30-ig kell benyújtaniuk a Bizottság számára az Eszköztár végrehajtásának ütemtervét (Roadmap), és 2022. április 30-ig jelentést kell készíteniük az Eszköztár végrehajtásáról.