A Komló 91,4 MHz médiaszolgáltatási lehetőség pályáztatása (lezárva)

Legutóbb frissítve: 2021. augusztus 2.

A pályáztatás aktuális helyzete

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 49. § (1) bekezdése alapján felkérte a Hivatalt a Komló 91,4 MHz médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének kidolgozására. A kidolgozott frekvenciatervet a Hivatal az Mttv. 49. § (5) bekezdése alapján közzétette. A Médiatanács az Mttv. 49. § (6) bekezdése alapján a kidolgozott frekvenciatervet jóváhagyta, és a pályázati felhívás előkészítése céljából az Mttv. 50. § (1) bekezdése alapján elfogadta a médiaszolgáltatási lehetőség használatára irányuló pályázati felhívás tervezetét.

A pályázati felhívás tervezete a Médiatanács honlapján is hirdetményi úton 2021. április 1. napján került közzétételre.

Az NMHH Hivatala a Komló 91,4 MHz médiaszolgáltatási lehetőség használatára irányuló pályázati felhívás tervezet tárgyában a szóbeli meghallgatást az NMHH Operatív Bizottságának döntésére tekintettel a járványügyi helyzet miatt 2021. április 14-én nem tartotta meg.

A pályázati felhívás tervezettel kapcsolatban 2021. április 14-től április 19-ig írásban bárki kérdést intézhetett a Hivatalhoz, vagy észrevételt tehetett. Az észrevételeket postai úton és személyesen a 1015 Budapest Ostrom utca 23-25. címre, vagy elektronikusan a pjo@nmhh.hu e-mail címre lehetett megküldeni. Figyelemmel arra, hogy a beérkezett kérdésekre, észrevételekre a Médiatanács írásban válaszol, szükséges volt megadni a kérdező elérhetőségét (név vagy cégnév, valamint lakcím vagy székhely).

A Médiatanács az Mttv. 52. § (1) bekezdése alapján elfogadta és 2021. április 30-án, hirdetményi úton és honlapján közzétette a pályázati felhívás végleges szövegét.

A pályázati ajánlatokat 2021. június 2-án 10.00-13.00 óra között lehetett benyújtani a pályázati felhívásban részletesen meghatározott feltételek szerint.

A Médiatanács 591/2021. (VI. 22.) számú határozatával megállapította a pályázati eljárás eredménytelenségét, tekintettel arra, hogy a pályázati eljárásban benyújtott pályázati ajánlat érvénytelen volt.

A Komló 91,4 MHz médiaszolgáltatási lehetőség pályáztatásának dokumentumai

  1. ElőkészületekKomló 91,4 MHz
  2. Pályázati/árverési eljárásKomló 91,4 MHz
  3. EredményhirdetésKomló 91,4 MHz