A Médiatanács 248/2021. (III. 30.) számú döntése

A Best Radio Kft. (Budapest 99,5 MHz – Zalaegerszeg 88,9 MHz) hálózatba kapcsolódás iránti kérelme

Hatósági döntés dátuma: 2021. március 30.

  1. A Médiatanács a Best Radio Kft. médiaszolgáltató kérelmére az Mttv. 64. § (1) bekezdése szerint, az előterjesztés mellékletét képező hatósági szerződésmódosítás elfogadásával, hozzájárul ahhoz, hogy a Best Radio Kft. Zalaegerszeg 88,9 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási jogosultsága, mint hálózatba kapcsolódó médiaszolgáltatás – a kérelemben foglaltaktól részben eltérően – hálózatba kapcsolódjon a Best Radio Kft. Budapest 99,5 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási jogosultságával, mint hálózatos médiaszolgáltatással 2021. április 1. napjától.
  2. A Médiatanács a döntéséről és annak indokairól az előterjesztés mellékletét képező levélben foglaltak szerint tájékoztatja a médiaszolgáltatót.