Értesítés használatbavételi engedélyezési eljárás megindulásáról – CS/8781-3/2021 számú hirdetmény - Kóny GY31449 távközlési antennatartó acél torony kiviteli terv tárgyú (Tervszám: GY31449)

Közzétéve: 2021. április 16.

Iktatószám: CS/8781-3/2021
Tárgy: hirdetmény eljárás megindulásáról GY31449 tervszámú, Kóny GY31449 távközlési antennatartó acél torony kiviteli terv
Ügyintéző: Wittmer László
Telefonszám: 36/99518564
Elektronikus levélcím: wittmer.laszlo@nmhh.hu
Készült: 2021. 04. 12.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) hatáskörében eljárva a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyi ingatlanra tervezett elektronikus hírközlési építmény engedélyezési ügyében.

HIRDETMÉNY

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 88. § (1) bekezdés c) pontja alapján a Hatóság értesíti a Tisztelt Ügyfeleket GY31449 tervszámú, Kóny GY31449 távközlési antennatartó acél torony kiviteli terv tárgyú használatbavételi engedély eljárás megindulásáról.

A kifüggesztés és közzététel napja: 2021. 04. 16.

A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

Az eljárás adatai
Az eljáró hatóságAz ügy számaAz ügy tárgyaKérelmező
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala CS/8781/2021 Kóny GY31449 távközlési antennatartó acél toronyKóny GY31449 távközlési antennatartó acél torony DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. (1134 Budapest, Váci u. 35.)

Az ügy irataiba a Soproni Hatósági Iroda  9400 Sopron, Kossuth Lajos utca 26. ügyfélszolgálati időben (Hétfő: 8.00-12.00, Szerda: 13.00-16.00, Péntek: 8.00-12.00) a 36/99518564 telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

A Hatóság az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 88. § (1) bekezdés c) pontja alapján az eljárás során hozott valamennyi döntést hirdetményi úton közli.

Az eljárás tárgya a nagy sebességű mobil hírközlési hálózatfejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 484/2017. (XII. 28.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 1. §-a és 1. mellékletének 1. pontja alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az elsőfokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Az Ákr. 88. § (3) bekezdése alapján jelen hirdetmény egyidejűleg megtalálható a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Soproni Hatósági Iroda  9400 Sopron, Kossuth Lajos utca 26. hirdetőtábláján, valamint a Hatóság honlapján (www.nmhh.hu).

Sopron, 2021. április 16.

 

Honyák Árpád
hatósági irodavezető