Értesítés használatbavételi engedélyezési eljárás megindulásáról – CS/9552-3/2021. sz. hirdetmény - Iszkaszentgyörgy, FE34508 Ipartelep kódnevű, DIGI 30 méteres távközlési antennatartó acél torony építése, Iszkaszentgyörgy 606/1 hrsz

Közzétéve: 2021. április 16.

Iktatószám: CS/9552-3/2021
Tárgy: hirdetmény eljárás megindulásáról
Ügyintéző: Pócza Anna
Tel: (99) 518-539
Elektronikus levélcím: pocza@nmhh.hu
Készült: 2021.04.16.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) hatáskörében eljárva a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyi ingatlanra tervezett elektronikus hírközlési építmény engedélyezési ügyében.

HIRDETMÉNY

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 88. § (1) bekezdés c) pontja alapján a Hatóság értesíti a Tisztelt Ügyfeleket Iszkaszentgyörgy, FE34508 Ipartelep kódnevű, DIGI 30 méteres távközlési antennatartó acél torony építése, Iszkaszentgyörgy 606/1 hrsz., tárgyú használatbavételi engedélyezési eljárás megindulásáról.

A kifüggesztés és közzététel dátuma: 2021.04.16.

Az eljárás adatai
Az eljáró hatóságAz ügy számaAz ügy tárgyaKérelmező
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala CS/9552/2021 Iszkaszentgyörgy, FE34508 Ipartelep kódnevű, DIGI 30 méteres távközlési antennatartó acél torony építése, Iszkaszentgyörgy 606/1 hrsz., DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. (1134 Budapest, Váci u. 35.)

Az ügy irataiba a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Soproni Hatósági Iroda (9400 Sopron, Kossuth L. u. 26. ) ügyfélszolgálati időben a (99) 518-000 telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

A Hatóság az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 88. § (1) bekezdés c) pontja alapján az eljárás során hozott valamennyi döntést hirdetményi úton közli.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az elsőfokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Az Ákr. 88. § (3) bekezdése alapján jelen hirdetmény egyidejűleg megtalálható a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Soproni Hatósági Iroda (9400 Sopron, Kossuth L. u. 26. ) hirdetőtábláján, valamint a Hatóság honlapján (www.nmhh.hu).

Sopron, 2021. április 16.

 

Honyák Árpád
hatósági irodavezető