Értesítés építési engedély hatályának meghosszabbításáról – CD/33198-32/2017. számú határozat: Debrecen, a HB01006 Vértesi kódnevű távközlési torony

Közzétéve: 2021. április 30.

Iktatószám: CD/33198-33/2017.
Tárgy: hirdetmény – Debrecen HB01006 Vértesi kódnevű távközlési antennatartó acél torony építés építési engedély hatályának meghosszabbítása
Ügyintéző: Lugosi-Vezendi Edit
Tel.: (52) 522-174

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) hatáskörében eljárva a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyi ingatlanra tervezett elektronikus hírközlési építmény engedélyezési ügyében.

Hirdetmény

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a tárgyi közigazgatási eljárásban 2021. április 28. napján kelt, CD/33198-32/2017. számú határozattal a CD/33198-24/2017. számú építési engedélyt meghosszabbította.

A kifüggesztés és közzététel dátuma: 2021. április 29.

A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

Az eljárás adatai
Az eljáró hatóság Az ügy számaAz ügy tárgyaKérelmező
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala CD/33198/2017. Debrecen HB01006 Vértesi kódnevű távközlési antennatartó acél torony építés DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. (1134 Budapest, Váci u. 35.)

A tárgyi ügyben a Hatóság, mint I. fokú építési hatóság 2021. április 28. napján döntést hozott, amely döntéssel szemben a közléstől számított 30 napon belül a Hatósághoz benyújtott, a Fővárosi Törvényszékhez címzett keresettel közigazgatási per indítható. A keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya.

A döntésbe az NMHH Debreceni Hatósági Iroda Ügyfélszolgálatán (4025. Debrecen, Hatvan u. 43.) ügyfélszolgálati időben (Hétfő: 8:00-12:00, Szerda: 13:00-16:00, Péntek: 8:00-12:00), az (52) 522-174 telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

A döntés hirdetményi úton való közlése az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr) 88. § (1) bekezdés c) pontja történt.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Az Ákr. 88. § (3) bekezdése alapján a hirdetmény az NMHH Debreceni Hatósági Iroda (4025. Debrecen, Hatvan utca 43.) hirdetőtábláján és az nmhh.hu honlapon kerül elhelyezésre.

Debrecen, 2021. április 28.

Németh József
hatósági irodavezető