Értesítés használatbavételi engedély megadásáról – CD/6723-12/2021. számú határozat: optikai gerinchálózat építése Balmazújváros és Hajdúszoboszló között (1. és 2. ütem)

Közzétéve: 2021. április 30.

Iktatószám: CD/6723-13/2021.
Tárgy: hirdetmény – Balmazújváros-Hajdúszoboszló között optikai gerinchálózat építése (1. és 2. ütemek) használatbavételi engedélye
Ügyintéző: dr. Diószegi Zsanett
Tel.: (52) 522-138

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) hatáskörében eljárva a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyi ingatlanra vonatkozó, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közigazgatási hatósági ügyben.

Hirdetmény

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a tárgyi közigazgatási eljárásban a 2021. április 28. napján kelt, CD/6723-12/2021. számú határozattal a használatbavételi engedélyt megadta.

A kifüggesztés és közzététel dátuma: 2021. április 29.

A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

Az eljárás adatai
Az eljáró hatóság Az ügy számaAz ügy tárgyaKérelmező
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala CD/6723/2021 Balmazújváros-Hajdúszoboszló között optikai gerinchálózat építése (1. és 2. ütemek) DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. (1134 Budapest, Váci u. 35.)

A tárgyi ügyben a Hatóság, mint I. fokú építési hatóság 2021. április 28. napján döntést hozott, amely döntéssel szemben a közléstől számított 30 napon belül a Hatósághoz benyújtott, a Fővárosi Törvényszékhez címzett keresettel közigazgatási per indítható. A keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya.

A döntésbe az NMHH Debreceni Hatósági Iroda Ügyfélszolgálatán (4025 Debrecen, Hatvan u. 43.) ügyfélszolgálati időben (Hétfő: 8:00-12:00, Szerda: 13:00-16:00, Péntek: 8:00-12:00), az (52) 522-138 telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

A döntés hirdetményi úton való közlése a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján történt.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az elsőfokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Az Ákr. 88. § (3) bekezdése alapján a hirdetmény az NMHH Debreceni Hatósági Iroda (4025. Debrecen, Hatvan utca 43.) hirdetőtábláján és az nmhh.hu honlapon kerül elhelyezésre.

Debrecen, 2021. április 29.

Németh József
hatósági irodavezető