Értesítés építési engedélyezési eljárás szüneteltetéséről – CE/7585-10/2021. számú végzés: Kiskőrös járás, Császártöltés–Hajós (Pincefalu). összekötő szakasz („SZIP”)

Közzétéve: 2021. május 4.

Iktatószám: CE/7585-11/2021.
Tárgy: hirdetmény – értesítés a Tarr Kft. SZIP-Kiskőrösi Járás Császártöltés-Hajós (Pincefalu) összekötő szakasz elektronikus hírközlés építmény tervezése építési engedély kérelmének szüneteléséről
Ügyintéző: Nagy Zsuzsanna
Tel.: 06-62/568-300

Végzés

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) hatáskörében eljárva, a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyi eljárásra vonatkozó, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közigazgatási hatósági ügyben.

Hirdetmény

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a tárgyi közigazgatási eljárásban a 2021. 05. 03. napján kelt CE/7585-10/2021. számú határozattal az építési engedély kérelem szünetel.

A kifüggesztés és közzététel dátuma: 2021. 05. 04.

A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

Az eljárás adatai
Az eljáró hatóságAz ügy számaAz ügy tárgyaKérelmező
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala CE/7585/2021. SZIP – Kiskőrösi Járás, Császártöltés-Hajós (Pincefalu) összekötő szakasz elektronikus hírközlés építmény tervezése, építési engedély kérelem szünetelése Tarr Kft. (7100 Szekszárd, Kadarka u. 18.)

A tárgyi ügyben a Hatóság, mint I. fokú építési hatóság 2021. 05. 03. napján döntést hozott, amely döntéssel szemben a közléstől számított 30 napon belül a Hatósághoz benyújtott, a Fővárosi Törvényszékhez címzett keresettel közigazgatási per indítható. A keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya.

A döntésbe a NMHH Szegedi Hatósági Irodánál (Szeged, Csongrádi sgt. 15.) ügyfélszolgálati időben (Hétfő: 8:00-12:00, Szerda: 13:00-16:00, Péntek: 8:00-12:00), előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az elsőfokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Jelen közlemény egyidejűleg megtalálható a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság NMHH Szegedi Hatósági Irodánál (Szeged, Csongrádi sgt. 15.) hirdetőtábláján is.

Szeged, 2021. május 3.

Szabó Tibor
hatósági irodavezető

Kifüggesztés napja: 2021. 05. 04.
Levétel napja: 2021. 05. 10.