A Médiatanács 315/2021. (IV. 27.) számú döntése

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2020. évi költségvetésének módosításáról

Hatósági döntés dátuma: 2021. április 27.

A Médiatanács felhatalmazza az NMHH Elnökét, hogy az MTVA költségvetésében az alábbi átcsoportosításokat elvégezze:

 1. Az MTVA 2020. évi költségvetése kiadási oldalának „2. Magyar Média Mecenatúra támogatás” kiadási előirányzatát a kötelezettségvállalással terhelt maradvánnyal, 243,2 millió forinttal megemelje.
 2. Az MTVA 2020. évi költségvetése kiadási oldalának „3. Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.” kiadási előirányzatát 1,6 millió forinttal megemelje.
 3. Az MTVA 2020. évi költségvetése kiadási oldalának „4. MTVA médiaszolgáltatás-támogatási és vagyonkezelői tevékenysége kiadásai” kiadási előirányzatát 5 708,3 millió forinttal csökkentse:
 • 4.1 Személyi juttatások és járulékok előirányzatát 795,3 millió forinttal csökkentse.
 • 4.2 Dologi kiadások előirányzatát 5 500,3 millió forinttal csökkentse,
 • 4.3 Beruházások felújítások előirányzatát 587,3 millió forinttal növelje.
 1. Az MTVA 2020. évi költségvetése kiadási oldalának „5. Magyar Rádió Művészeti Együttesei Nonprofit Kft. támogatása” kiadási előirányzatát 135,0 millió forinttal növelje.
 2. Az MTVA 2020. évi költségvetése kiadási oldalának „8. A Médiatanácsot terhelő, a médiaszolgáltatók által be nem fizetett áfa” kiadási előirányzatát 105,5 millió forinttal megemelje.
 3. Az MTVA 2020. évi költségvetése kiadási oldalának „11. MTVA kamatfizetési kötelezettsége egyéb pénzügyi ráfordítások” kiadási előirányzatát 254,2 millió forinttal csökkentse.
 4. Az MTVA 2020. évi költségvetése kiadási oldalának „12. Egyéb céltámogatások felhasználása” kiadási előirányzatát 500,6 millió forinttal csökkentse.
 5. Az MTVA 2020. évi költségvetése kiadási oldalának „13. Átadott pénzeszközök, támogatások” kiadási előirányzatát 27,8 millió forinttal létrehozza.
 6. Az MTVA 2020. évi költségvetése bevételi oldalának „2. Médiaszolgáltatási díj” bevételi előirányzatát 25,4 millió forinttal növelje.
 7. Az MTVA 2020. évi költségvetése bevételi oldalának „3. Pályázati díjak (támogatási, frekvencia)” bevételi előirányzatát 11,0 millió forinttal csökkentse.
 8. Az MTVA 2020. évi költségvetése bevételi oldalának „4. Médiaszolgáltatási szerződésszegési kötbér, bírság, óvadék” bevételi előirányzatát 12,8 millió forinttal növelje.
 9. Az MTVA 2020. évi költségvetése bevételi oldalának „6. Egyéb céltámogatások” bevételi előirányzatát 54,0 millió forinttal megemelje.
 10. Az MTVA 2020. évi költségvetése bevételi oldalának „7. Finanszírozott általános forgalmi adó visszatérítése” bevételi előirányzatát 146,1 millió forinttal létrehozza.
 11. Az MTVA 2020. évi költségvetése bevétel’ oldalának „8. Visszakövetelt támogatások” bevételi előirányzatát 62,1 millió forinttal létrehozza.
 12. Az MTVA 2020. évi költségvetése bevételi oldalának „9. Kereskedelmi, vagyongazdálkodási és egyéb bevételek” bevételi előirányzatát 2 145,8 millió forinttal csökkentse.