A Médiatanács 319/2021. (IV. 27.) számú döntése

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap számára műholdas műsorterjesztésre vonatkozó szerződés megkötésének jóváhagyása tárgyában

Hatósági döntés dátuma: 2021. április 27.

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Gazdálkodási és Kezelési szabályzatának (a továbbiakban: GKSZ) 30. § a) pontja alapján az Európa, Észak-Amerika és Dél-Amerika, illetve Ausztrália és Új-Zéland területére digitális műholdas műsorszórással megvalósított műsorterjesztés, és az ehhez kapcsolódó jelfeladás szolgáltatások tárgyával összefüggő szerződéseket – az előterjesztésben foglaltak szerint – jóváhagyja.