A Médiatanács 340/2021. (IV. 27.) számú döntése

A műsorkvóta-kötelezett lineáris audiovizuális és rádiós médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének vizsgálata (2020. január 1. - december 31.) tárgyában megindított hatósági eljárások lezárása [Dunakanyar Rádió Kft. (Dunakanyar Rádió)]

Hatósági döntés dátuma: 2021. április 27.

A Médiatanács a Dunakanyar Rádió Kft. médiaszolgáltató Dunakanyar Rádió állandó megnevezésű lineáris médiaszolgáltatása tekintetében megállapítja, hogy a médiaszolgáltató a 2020. év november 23. – december 31. közötti időszak tekintetében az Mttv. 22. § (8) bekezdésében foglalt havi adatszolgáltatási kötelezettségét megsértette, és az Mttv. 187. § (1)-(4) bekezdése alapján 11.200,- Ft bírság megfizetésére kötelezi a médiaszolgáltatót.