A Médiatanács 345/2021. (IV. 27.) számú döntése

A műsorkvóta-kötelezett lineáris audiovizuális és rádiós médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének vizsgálata (2020. január 1. - december 31.) tárgyában megindított hatósági eljárások lezárása [PROGETTO MÉDIA Kft. (FIX)]

Hatósági döntés dátuma: 2021. április 27.

A Médiatanács a PROGETTO MÉDIA Kft. médiaszolgáltató FIX állandó megnevezésű lineáris médiaszolgáltatása tekintetében megállapítja, hogy a médiaszolgáltató a 2020. év január 1. – december 31. közötti időszak tekintetében az Mttv. 22. § (8) bekezdésében foglalt havi adatszolgáltatási kötelezettségét megsértette, és az Mttv. 187. § (1)-(4) bekezdése alapján 643.239,- Ft bírság megfizetésére kötelezi a médiaszolgáltatót.

A Médiatanács a jogsértés ismételtségére tekintettel a PROGETTO MÉDIA Kft. médiaszolgáltató vezető tisztségviselőjét, Biczó Antal ügyvezető igazgatót 40.000,- Ft bírsággal sújtja.

A Médiatanács a PROGETTO MÉDIA Kft. médiaszolgáltatót felszólítja, hogy a 2020. év január 1. – december 31. közötti időszakra vonatkozó, az Mttv. 22. § (8) bekezdésében foglalt adatszolgáltatási kötelezettségének a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül tegyen eleget.