A Médiatanács 347/2021. (IV. 27.) számú döntése

A műsorkvóta-kötelezett lineáris audiovizuális és rádiós médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének vizsgálata (2020. január 1. - december 31.) tárgyában megindított hatósági eljárások lezárása [Szolnok Televízió Zrt. (Szolnok Televízió)]

Hatósági döntés dátuma: 2021. április 27.

A Médiatanács a Szolnok Televízió Zrt. médiaszolgáltató Szolnok Televízió állandó megnevezésű lineáris médiaszolgáltatása tekintetében megállapítja, hogy a médiaszolgáltató a 2020. év október 26. – december 31. közötti időszak tekintetében az Mttv. 22. § (8) bekezdésében foglalt havi adatszolgáltatási kötelezettségét megsértette, és az Mttv. 187. § (1)-(4) bekezdése alapján 18.900,- Ft bírság megfizetésére kötelezi a médiaszolgáltatót.