A Médiatanács 349/2021. (IV. 27.) számú döntése

A műsorkvóta-kötelezett lineáris audiovizuális és rádiós médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének vizsgálata (2020. január 1. - december 31.) tárgyában megindított hatósági eljárások lezárása [Magyar Ferenc egyéni vállalkozó (Komló és Térsége TV)]

Hatósági döntés dátuma: 2021. április 27.

A Médiatanács Magyar Ferenc egyéni vállalkozó médiaszolgáltató Komló és Térsége TV állandó megnevezésű lineáris médiaszolgáltatása tekintetében a 2020. évre vonatkozó Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének vélelmezett megsértése tárgyban hivatalból megindított hatósági eljárást az Ákr. 47. § (1) bekezdés c) pontja alapján megszünteti, tekintettel arra, hogy a hivatalbóli eljárás okafogyottá vált.