A Médiatanács 353/2021. (IV. 27.) számú döntése

A műsorkvóta-kötelezett audiovizuális lekérhető médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti – 2020. évre vonatkozó – adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének vizsgálata tárgyában megindított hatósági eljárás lezárása tárgyban

Hatósági döntés dátuma: 2021. április 27.

A Médiatanács az Ákr. 47. § (1) bekezdés c) pontja alapján végzésében – az Mttv. 182. § z) pontjában biztosított feladat és hatáskörében eljárva – megszünteti az AVIPress Media Bt. médiaszolgáltatóval szemben a műsorkvótákra vonatkozó 2020. évre vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének vélelmezett megsértése tárgyában hivatalból indított hatósági eljárást.