A Médiatanács 354/2021. (IV. 27.) számú döntése

A HTV Média Nonprofit Kft. (6782 Mórahalom, Röszkei út 1.) médiaszolgáltató kérelme MÓRA-NET TV állandó megnevezésű lineáris médiaszolgáltatása közösségi médiaszolgáltatásként való Médiatanács általi elismerésére tárgyban

Hatósági döntés dátuma: 2021. április 27.

A Médiatanács az Mttv. 66. § (5) bekezdése alapján hatósági határozatával – az Mttv. 182. § l) pontjában biztosított feladat és hatáskörében eljárva közösségi médiaszolgáltatásként ismeri el a HTV Média Nonprofit Kft. (6782 Mórahalom, Röszkei út 1.) médiaszolgáltató MÓRA-NET TV állandó megnevezésű lineáris médiaszolgáltatását, egyúttal mentesíti a médiaszolgáltatót az Mttv. 44. § (1) bekezdésben előírt médiaszolgáltatási díjfizetési kötelezettség alól.