A Médiatanács 358/2021. (IV. 27.) számú döntése

A Progress Média Hungary Kft. által üzemeltetett Pesti TV állandó megnevezésű, országos vételkörzetű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson 2020. október 21-én, valamint 2021. február 1-jén, 10-én és 16-án sugárzott „Politikai hobbista” című műsorszámokat kifogásoló bejelentés [az Smtv. 17. § (1) és (2) bekezdés, valamint az Mttv. 9. § (6) bekezdés és a 10. § (1) bekezdés d) pont érvényesülésének vizsgálata]

Hatósági döntés dátuma: 2021. április 27.

A Médiatanács nem indít közigazgatási hatósági eljárást a Médiaszolgáltatóval szemben; döntéséről az Mttv. 145. § (3) bekezdésének megfelelően levélben tájékoztatja a Bejelentőt.

A Médiatanács tájékoztatja a Médiaszolgáltatót a bejelentésről és a hatósági ellenőrzés eredményéről.