Internetes közönségmérési adatok (2021. I. negyedév)

Közzétéve: 2021. május 12.

Az online médiatér közönsége a Digitális Közönségmérési Tanács adatai alapján

Az online médiumok piaca - a többi platformhoz hasonlóan - igényli az auditálást, a reklámértékesítés alapjául szolgáló „közös valuta” létrehozását. Az internet különbözik a televíziós és rádiós piactól a tekintetben, hogy a tartalomszolgáltatók ismerik a saját podcast-juk, weblapjuk, streaming szolgáltatásuk látogatottsági adatait, mivel ezek a statisztikák a szerverekből kiolvashatók. A reklámértékesítés önbevallás alapján történő elszámolása azonban a vásárlók számára nem nyújt teljes biztonságot. Ennek köszönhetően viszonylag hamar kezdeményezték az internetes tartalmak auditálását, amelyet jelenleg a Digitális Közönségmérési Tanács (DKT) megbízásából a Gemius Hungary Kft. folytat. Ennek a mérésnek ugyanaz a funkciója, mint a televíziók esetében a Nielsen Közönségmérés Kft. vagy a rádióknál a Kantar Hoffmann – M-Meter konzorcium által folytatott adatfelvételeknek. A DKT felelős a magyar internetes tartalmak mindenki által elfogadott és használt médiafogyasztási mérőszámainak és adatainak előállításáért. Jelen riport a DKT mérések eredményeit igyekszik bemutatni, továbbá megpróbál képet adni a magyar piac trendjeiről és jellegzetességeiről.

Digitális Közönségmérési Tanács

A Digitális Közönségmérési Tanács a magyar digitális ipar főbb képviselői által irányított iparközi szervezet (Joint Industrial Council). Fő célja, hogy a DKT18 tender nyertesének szolgáltatását a felhasználók felé eljuttassa, az ő érdekeiket képviselje a szolgáltató (Gemius) felé. A szolgáltatás a magyarországi digitális médiumok 15 év feletti lakosság körében történő forgalom- és közönségmérésének eredményeit foglalja össze.

Az adatok három dimenzióban vizsgálhatók: médiatípus, tartalom és idő alapján.

 • Médiatípus: PC, mobiltelefon, tablet – a médiafogyasztást mutatja különböző eszközökön
 • Tartalom: website-ok, mobil applikációk és stream-ek (video- vagy audio stream-ek)
 • Idő: 2020. október 1-jétől új módszertan lépett életbe, aminek köszönhetően – többek között – részletesebben vizsgálhatók a közönség demográfiai adatai és tetszőlegesen elemezhetők az időszakok

A forgalom- és közönségmérés során mérőkóddal figyelik az összes olyan hazai tartalmat, amelynek előállítója megrendeli a szolgáltatást. 2020 decemberében 594 magyar tartalomról rendelkeztek információkkal. Szerződés hiányában több népszerű hazai weboldal nem szerepel az elemzésben, mint például a gov.hu vagy az ncore.cc, míg a külföldi oldalak egyáltalán nem részei az elemzésnek (pl. facebook.com, youtube.com).

Egy kb. 9500 fős PC-s panel mintán mérőkód nélkül, szoftveresen mérik az internetes fogyasztást. E körbe beletartoznak a nagy látogatottságú külföldi tartalmak, azon magyar oldalak, amelyek nem állnak szerződésben a kutató céggel, valamint a vállalati, kereskedelmi tartalmak is – ezek az adatok azonban a hazai piac védelme érdekében nem publikusak. Mobiltelefonon és tableten nincs panelkutatás, ezeken az eszközökön csak az auditált tartalmakat vizsgálják. Az internetes fogyasztás csak a PC-re teljes.

Tematikus csoportosítások – tíz különböző csoportot határoz meg a DKT:

 1. magazin
 2. híroldal
 3. szórakozás
 4. közhasznú/információ/linkgyűjtemény
 5. közösségi média
 6. e-kereskedelem
 7. levelező
 8. keresők
 9. felnőtt tartalom
 10. egyéb

A tartalmak publikálása domain szinten történik. A tematikus csoportosításba minden tartalom besorolhatja önmagát, de ez nem kötelező.

Mérőszámok

Mivel az elemzés számos, az internetes közönségmérés során használt fogalmat tartalmaz, célszerű ezen kifejezéseket egyértelműsíteni. Az alábbiakban a tanulmányban alkalmazott mérőszámok kerülnek bemutatásra.

 • Real users: belföldi internetezők – azon internetezők száma, akik meglátogatták az adott tartalmat a vizsgált időszakban
 • Átlagos napi real users: a vizsgált időszakban a napi belföldi internetezők átlaga
 • Reach: az adott tartalom elérése a vizsgált célcsoporton belül – százalékos értékben kifejezve
 • Átlagos napi reach: a vizsgált időszakban a napi Reach-ek átlaga
 • ATS (average time spent): átlagosan eltöltött idő, a vizsgált tartalom közönségének a tartalmon eltöltött átlagos ideje a vizsgált időszakban
 • Views: kontaktusok száma a vizsgált tartalomnál (weboldalnál: oldal megnyitása)
 • Views/real user: a real user átlagos views száma
 • Eltöltött idő/view: egy view során a vizsgált tartalmon eltöltött átlagos idő
 • Visits: látogatások – a vizsgált tartalmon a folytonos látogatások teljes száma – 30 percnél hosszabb idő után újra kezdődik
 • Visit/real user: a real user visit-jeinek átlagos száma
 • Eltöltött idő/visit: egy visit átlagos hossza a vizsgált tartalmon
 • Views composition: a vizsgált tartalom közönségének megoszlása demográfiai (vagy más) jellemzők szerint a views tükrében
 • Internetpenetráció: az internet használatának elterjedtsége az adott célcsoporton belül

Demográfiai háttéradatok

A tanulmány során használt demográfiai adatok tekintetében (korösszetétel, nemek aránya) a Központi Statisztikai Hivatal adatbázisaiból elérhető, publikus adatokra támaszkodik az elemzés (Magyarország népességének száma nemek és életkor szerint, 2020. január 1.)

Internethasználat a 15 év feletti lakosok körében

A Real user olyan belföldi internetező, aki meglátogatott Magyarországról bármilyen, a DKT által mért internetes tartalmat. Összesen 6.187.728 Real user-t ért el az internet Magyarországon 2021 első negyedévében, vagyis a 15 évnél idősebbek csaknem háromnegyedét.

Kördiagram. Internethasználat a 15 év feletti lakosok körében. Az ábrázolt adatok a kép alatti táblázatban érhetők el.

Internethasználat a 15 év feletti lakosok körében (DKT-Gemius 15+ belföld – 2021. I. negyedév)
Internetező/nem internetezőArány
Internetező 74,11%
Nem internetező 25,89%

Real users és internetpenetráció – nemek és korosztályok szerint

A 15 évnél idősebb magyar férfiak száma 3.950.940, a nőké pedig 4.397.250. Ennek köszönhető, hogy körülbelül háromszázezerrel több nő használ internetet, az internetpenetráció azonban körükben kilenc tizedponttal alacsonyabb, mint a férfiaknál. Több nő internetezik, ugyanakkor az internethasználók és a nem használók aránya csaknem megegyezik a két nemnél.

Oszlopdiagram. Internetpenetráció nemek szerint. Az ábrázolt adatok a kép alatti táblázatban érhetők el.

Internetpenetráció nemek szerint (DKT-Gemius 15+ belföld – 2021. I. negyedév)
Egyedi felhasználók (real users)Internetpenetráció
Férfi 2 946 372 74,6%
3 240 404 73,7%

Az egymást követő generációk közötti különbség az internethasználat terén is kirajzolódik. Az elemzésben az Alfa-generáció még nem szerepel, ők ugyanis tízévesek, vagy annál fiatalabbak – így nem állnak rendelkezésre róluk adatok. A Z-generációnál csak a 15 évesekről vagy az annál idősebbekről rendelkezünk információkkal. A korosztályos besorolás és a korcsoportok népességének mérete a következőképpen alakul:

A korosztályos besorolás és a korcsoportok népességének mérete (Központi Statisztikai Hivatal)
Generáció Kor Népesség
Z-generáció 15-24 éves 1.028.806
Y-generáció 25-40 éves 2.056.240
X-generáció 41-56 éves 2.326.154
Baby-boomer 57-75 éves 2.209.167
Háborús 76 éves vagy idősebb 727.823

Az adatok alapján kijelenthető, hogy a fiatalabb generációk körében jobban elterjedt az internethasználat. A Z-generáció száma csupán fele az Y-énak, emiatt körükben sokkal kevesebb a Real user-ek száma, az internetpenetráció azonban hasonló mértékű.

Diagram. Internetpenetráció korosztályok szerint. Az ábrázolt adatok a kép alatti táblázatban érhetők el.

Internetpenetráció korosztályok szerint (DKT-Gemius 15+ belföld – 2021. I. negyedév)
Egyedi felhasználók (real users) Internetpenetráció
Z-generáció 978 452 95,1%
Y-generáció 1 987 912 96,7%
X-generáció 1 914 200 82,3%
Baby-boomer 1 261 196 57,1%
Háborús 45 016 6,2%

Tematikus oldalak látogatottsága

A mérőszámok, a Real users, valamint az oldalakon eltöltött átlagos idő (ATS) a negyedév havi átlagát mutatja. A legtöbb felhasználót a magazinok érik el, mégis a legtöbb időt a híroldalakon töltik az emberek. A legkevesebb ideig (az „egyéb” kategória kivételével) a felnőtt tartalmakat, a levelezőket és az e-kereskedelem kategóriába sorolt weboldalakat nézik a felhasználók. A kevésbé népszerű kategóriák színes nemzetközi tartalommal bírnak, amik nincsenek benne a statisztikában, csak a DKT-val szerződésben álló weboldalak.

Oszlopdiagram. A különböző tematikával rendelkező weboldalak látogatottsága. Az ábrázolt adatok a kép alatti táblázatban érhetők el.

A különböző tematikával rendelkező weboldalak látogatottsága (DKT-Gemius 15+ belföld – 2021. I. negyedév)
Tematika Egyedi felhasználók (real users) ATS [óra:perc]
Magazin 5 402 464 3:05
Híroldal 5 279 951 4:36
Szórakozás 4 690 232 1:57
Közhasznú / információ / linkgyűjtemény 4 646 327 1:27
Közösségi média 4 329 152 2:29
E-kereskedelem 3 837 263 1:07
Keresők 2 870 756 0:56
Felnőtt tartalom 2 795 865 0:19
Egyéb 2 251 095 0:12
Levelező 1 384 707 1:15

Tematikus tartalmak látogatottsága otthonról és munkahelyről

Összesen 5.229.744 ember használt mobil eszközt (telefont vagy tabletet), 4.653.964 fő PC-t otthonról és 1.838.176-an munkahelyről az év első három hónapja során. A százalékos értékek (Reach) azt mutatják, hogy a különböző eszközök használóinak mekkora része érte el az egyes tematikus kategóriákat. Elsősorban mobilon keresztül interneteznek a magyarok. Az otthoni és a munkahelyi böngészés között nagy különbségek mutatkoznak a magazin, a szórakozás, a közösségi média, az e-kereskedelem és a felnőtt tartalmaknál.

Oszlopdiagram. Különböző tematikájú weboldalak látogatottsága a befogadás helyszíne szerint. Az ábrázolt adatok a kép alatti táblázatban érhetők el.

Különböző tematikájú weboldalak látogatottsága a befogadás helyszíne szerint (DKT-Gemius 15+ belföld – 2021. I. negyedév)
Tematika Mobil Otthoni PC Munkahelyi PC
Magazin 98,02% 79,55% 68,15%
Híroldal 98,11% 71,10% 69,34%
Közhasznú / információ / linkgyűjtemény 89,70% 62,03% 56,88%
Szórakozás 92,21% 61,97% 43,00%
Közösségi média 87,47% 56,94% 36,66%
E-kereskedelem 80,94% 50,99% 37,30%
Keresők 64,42% 39,85% 31,64%
Felnőtt tartalom 65,92% 36,99% 22,73%
Egyéb 55,55% 32,46% 31,07%
Levelező 21,66% 20,06% 15,60%

Tematikus tartalmak látogatottsága hétköznap és hétvégén

A forgalmi adatok szerint egy átlagos hétköznap többen látogatnak híroldal, közhasznú/információ/linkgyűjtemény, levelező és kereső tematikájú tartalmakat.

Oszlopdiagram. A különböző tematikával rendelkező weboldalak látogatottsága hétvégén és hétköznap. Az ábrázolt adatok a kép alatti táblázatban érhetők el.

A különböző tematikával rendelkező weboldalak látogatottsága hétvégén és hétköznap (DKT-Gemius 15+ belföld – 2021. I. negyedév)
Tematika Hétköznap Hétvége
Magazin 2 886 571 2 874 012
Híroldal 2 838 886 2 701 195
Szórakozás 1 476 860 1 516 118
Közhasznú / információ / linkgyűjtemény 1 361 932 1 304 611
Közösségi média 982 717 1 047 922
E-kereskedelem 726 174 721 038
Levelező 491 165 382 785
Keresők 456 527 367 176
Felnőtt tartalom 294 603 295 065
Egyéb 185 564 144 053

A tíz legtöbb internetezőt elérő weboldal

A 2021 első negyedévének aggregált adatai alapján felállított sorrend szerint a legnépszerűbb oldal több mint 4,5 millió belföldi internetezőt ért el, ami a hazai netezők csaknem 75 százaléka. A weboldalak neve után szereplő szám a megelőző időszakban felállított ranglistához képest történt elmozdulást mutatja. Ha az érték negatív, abban az esetben a weboldal előrébb helyezkedik el a listán, pozitív érték esetén fordítva.

Diagram. A magyarországi Top 10 weboldal elérése 2021. I. negyedévében. Az ábrázolt adatokat a kép alatti táblázat tartalmazza.

A magyarországi Top10 weboldal elérése 2021. I. negyedévében (DKT-Gemius 15+ belföld – 2021. I. negyedév)
Oldal neve Real users Reach
24.hu 4 522 408 71,6%
index.hu (-2) 4 441 012 70,3%
femina.hu (+1) 4 263 192 67,5%
origo.hu (+1) 4 162 892 65,9%
hvg.hu (-2) 3 900 344 61,7%
portfolio.hu (-4) 3 864 848 61,2%
blog.hu (+2) 3 770 668 59,7%
nlc.hu (+2) 3 763 188 59,6%
blikk.hu (+1) 3 733 404 59,1%
nosalty.hu (+1) 3 576 324 56,6%

Vannak olyan oldalak, amelyeknél az átlagos napi elérés viszonylag alacsony (pl.: blog.hu, nosalty.hu), mégis a negyedéves lista elejére kerültek. A hírportálokat, magazinokat napi rendszerességgel többen nézik, mint a blogokat, a receptoldalakat, azonban ha hosszabb időtávot vizsgálunk, akkor ezek is sok egyedi felhasználót vonzanak.

Oszlopdiagram. A magyarországi Top10 weboldal 2021. I. negyedévében az átlagos napi Reach alapján. Az ábrázolt adatok a kép alatti táblázatban érhetők el.

A magyarországi Top10 weboldal 2021. I. negyedévében az átlagos napi Reach alapján (DKT-Gemius 15+ belföld – 2021. I. negyedév)
Oldal neve Átlagos napi real users Átlagos napi reach
24.hu 893 870 14,5%
index.hu (-2) 984 133 16,0%
femina.hu (+1) 622 600 10,1%
origo.hu (+1) 699 784 11,4%
hvg.hu (-2) 548 519 8,9%
portfolio.hu (-4) 559 668 9,1%
blog.hu (+2) 247 948 4,0%
nlc.hu (+2) 502 911 8,2%
blikk.hu (+1) 563 256 9,2%
nosalty.hu (+1) 324 953 5,3%

Az ATS mérőszám az átlagosan eltöltött idő havi átlagát mutatja: ebbe beleszámít az is, aki egész hónap alatt egyszer kattintott rá - akár véletlenül - egy hírre és az is, aki napi rendszerességgel látogatta a különböző portálokat. Az index.hu közönsége sokkal több időt töltött el az oldalon, mint bármely más, akár több internetezőt elérő weboldal.

Oszlopdiagram. A magyarországi Top10 weboldal 2021 I. negyedévében az oldalon átlagosan eltöltött idő tükrében (ATS). Az ábrázolt adatok a kép alatti táblázatban érhetők el.

A magyarországi Top10 weboldal 2021. I. negyedévében az oldalon átlagosan eltöltött idő (ATS) alapján (DKT-Gemius 15+ belföld – 2021. I. negyedév)
Oldal neve ATS
24.hu 0:25
index.hu (-2) 0:53
femina.hu (+1) 0:08
origo.hu (+1) 0:32
hvg.hu (-2) 0:20
portfolio.hu (-4) 0:16
blog.hu (+2) 0:08
nlc.hu (+2) 0:10
blikk.hu (+1) 0:18
nosalty.hu (+1) 0:11

A tíz legtöbb internetezőt elérő weboldal demográfiai profilja

Különbségek figyelhetők meg a legtöbb internetezőt elérő weboldalak sorrendjében demográfiai jellemzők alapján. A top tíz weboldal más népszerűségnek örvend a két nem, a generációk és a különböző iskolai végzettségűek körében.

A top tíz weboldal népszerűsége a két nem tagjai körében (DKT-Gemius 15+ belföld – 2021. I. negyedév)
Férfi
1 24.hu femina.hu
2 index.hu (-1) 24.hu
3 origo.hu (+1) index.hu (-5)
4 hvg.hu nlc.hu (-1)
5 portfolio.hu (-1) nosalty.hu (+3)
6 femina.hu (+1) origo.hu
7 blog.hu blikk.hu
8 jofogas.hu (-2) mindmegette.hu (+4)
9 telex.hu (-5) hvg.hu (-1)
10 blikk.hu (+1) portfolio.hu (-3)
A top tíz weboldal az egyes generációs csoportokban (DKT-Gemius 15+ belföld – 2021. I. negyedév)
Helyezés Z-generáció Y-generáció X-generáció Baby-boomer Háborús
1 24.hu 24.hu 24.hu index.hu (-4) index.hu (-1)
2 index.hu (-3) index.hu (-2) index.hu (-2) 24.hu (+1) portfolio.hu (-6)
3 femina.hu (+1) femina.hu (+1) femina.hu (+1) origo.hu origo.hu
4 origo.hu (+1) origo.hu (+1) origo.hu (+1) femina.hu (+2) 24.hu (+3)
5 blog.hu (-5) blog.hu (-3) portfolio.hu (-5) portfolio.hu (-5) femina.hu (+1)
6 hvg.hu (-2) hvg.hu hvg.hu (-3) blikk.hu (+2) blog.hu (-6)
7 nlc.hu (+3) nlc.hu (+2) blikk.hu hvg.hu (-2) hvg.hu (+1)
8 blikk.hu (+1) portfolio.hu (-3) nlc.hu (+3) nlc.hu (+2) blikk.hu (+3)
9 portfolio.hu (-2) nosalty.hu (+2) blog.hu (-2) mindmegette.hu (+2) mindmegette.hu (+2)
10 nosalty.hu (+4) blikk.hu nosalty.hu (+4) nosalty.hu (+2) hazipatika.com (-11)
A top tíz weboldal legmagasabb iskolai végzettség szerint (DKT-Gemius 15+ belföld – 2021. I. negyedév)
Helyezés Max. 8 általános Szakközépiskola Gimnázium Felsőfok
1 24.hu 24.hu 24.hu index.hu (-2)
2 index.hu (-5) index.hu (-2) index.hu (-3) 24.hu (+1)
3 femina.hu (+1) origo.hu femina.hu (+1) femina.hu (+1)
4 origo.hu (+1) femina.hu (+2) origo.hu (+1) origo.hu
5 blikk.hu blikk.hu hvg.hu (-4) hvg.hu (-1)
6 nlc.hu (+2) portfolio.hu (-4) portfolio.hu (-5) portfolio.hu (-4)
7 hvg.hu (-2) hvg.hu nlc.hu (+3) blog.hu (-1)
8 blog.hu (-2) nlc.hu (+2) blog.hu (-2) telex.hu (-5)
9 portfolio.hu (-2) blog.hu (-3) blikk.hu (+1) nlc.hu (+4)
10 mindmegette.hu (+2) jofogas.hu (-3) nosalty.hu (+4) nosalty.hu (+3)

Az öt legtöbb internetezőt elérő oldalak keresztfogyasztása

Az alábbiakban a teljes internetező népesség körében az öt legtöbb internetezőt elérő weboldal keresztfogyasztását mutatjuk be. A százalékos értékek azt mutatják, hogy az adott oldal látogatóinak hány százaléka kereste fel a negyedév során a többi oldalt. A 24.hu a teljes magyar internetező közösség csaknem háromnegyedét érte el, a hvg.hu kevesebb, mint a kétharmadát. A 24.hu-t emiatt mind a négy másik weboldal közönsége nagyobb mértékben látogatta, míg a hvg.hu-t éppen ellenkezőleg. A 24.hu olvasói leginkább az index.hu-t, legkevésbé pedig a hvg.hu-t látogatták.

Sugárdiagram. A 24.hu webhely keresztfogyasztása. Az ábrázolt adatok a kép alatti táblázatban érhetők el.

A 24.hu webhely keresztfogyasztása (DKT-Gemius 15+ belföld – 2021. I. negyedév)
Oldal neve Keresztolvasottság
index 89,1%
femina 86,0%
origo 84,2%
hvg 81,0%

Sugárdiagram. Az index.hu webhely keresztfogyasztása. Az ábrázolt adatok a kép alatti táblázatban érhetők el.

Az index.hu webhely keresztfogyasztása (DKT-Gemius 15+ belföld – 2021. I. negyedév)
Oldal neve Keresztolvasottság
24.hu 90,7%
femina 84,8%
origo 83,9%
hvg 80,8%

Sugárdiagram. A femina.hu webhely keresztfogyasztása. Az ábrázolt adatok a kép alatti táblázatban érhetők el.

A femina.hu webhely keresztfogyasztása (DKT-Gemius 15+ belföld – 2021. I. negyedév)
Oldal neve Keresztolvasottság
24.hu 91,2%
index 88,3%
origo 85,0%
hvg 81,0%

Sugárdiagram. Az origo.hu webhely keresztfogyasztása. Az ábrázolt adatok a kép alatti táblázatban érhetők el.

Az origo.hu webhely keresztfogyasztása (DKT-Gemius 15+ belföld – 2021. I. negyedév)
Oldal neve Keresztolvasottság
24.hu 91,5%
index 89,5%
femina 87,0%
hvg 82,0%

Sugárdiagram. A hvg.hu webhely keresztfogyasztása. Az ábrázolt adatok a kép alatti táblázatban érhetők el.

A hvg.hu webhely keresztfogyasztása (DKT-Gemius 15+ belföld – 2021. I. negyedév)
Oldal neve Keresztolvasottság
24.hu 93,9%
index 91,9%
femina 88,5%
origo 87,6%

A tíz leglátogatottabb oldal

A Visits a látogatások számát mutatja meg, vagyis azt, hogy a negyedév során hányszor léptek fel az adott oldalra és böngésztek rajta 30 percnél rövidebb ideig. Ha valaki 30 percnél több időt töltött el egyhuzamban az oldalon, akkor az már két látogatásnak számít. A Visit/Real user azt mutatja, hogy egy olyan felhasználó, aki a három hónap során legalább egyszer meglátogatta a weboldalt, átlagosan hányszor tette ezt meg. Egyes tartalmak a gyakran visszatérő internetezők révén érik el a magas látogatások számát (pl.: index.hu, startlap.hu). A weboldalak után lévő szám a változást jelzi az előző időszakhoz képest.

Oszlopdiagram. A tíz leglátogatottabb oldal a Visits/Real user tükrében. Az ábrázolt adatok a kép alatti táblázatban érhetők el.

A tíz leglátogatottabb weboldal látogatás és látogatás/real user alapján (DKT-Gemius 15+ belföld – 2021. I. negyedév)
Helyezés Oldal neve Látogatások Látogatások/real user
1 index.hu 178 566 629 40,2
2 24.hu 128 360 599 28,4
3 origo.hu 105 594 511 25,4
4 telex.hu (-9) 88 516 587 26,0
5 startlap.hu (+1) 85 193 635 32,8
6 blikk.hu (+1) 77 071 232 20,6
7 hvg.hu(+1) 74 453 659 19,1
8 femina.hu (+1) 67 317 945 15,8
9 444.hu 67 080 716 22,7
10 portfolio.hu (+1) 66 704 289 17,3

Bizonyos oldalaknál (pl.: startlap.hu, telex.hu) egy átlagos Visit hosszúnak számít, ami az oldalon való tartós böngészést tükrözi, máshol ellenben rövidnek (pl.: femina.hu, blikk.hu), ami azt jelenti, hogy ezekre az oldalakra jellemzően egy hír, egy cikk elolvasására érkeznek a látogatók.

A tíz leglátogatottabb weboldal az egy látogatás során eltöltött idő átlaga alapján (DKT-Gemius 15+ belföld – 2021. I. negyedév)
Helyezés Oldal neve Eltöltött idő/látogatás (perc)
1 index.hu 4:17
2 24.hu 3:01
3 origo.hu 4:01
4 telex.hu (-9) 4:19
5 startlap.hu (+1) 4:44
6 blikk.hu (+1) 2:39
7 hvg.hu(+1) 3:12
8 femina.hu (+1) 1:44
9 444.hu 3:48
10 portfolio.hu (+1) 2:53

A tíz legtöbb interakciót elérő oldal

A Views a kontaktusok számát mutatja meg a vizsgált tartalomnál (weboldalnál: oldal megnyitása). Egyes weboldalak a kontaktusok számát úgy érik el, hogy aránylag kevés internetező viszonylag sok oldalt nyit meg (pl.: freemail.hu, citromail.hu), míg másoknál a sok felhasználó kevés oldalletöltést hajt végre (pl.: femina.hu, blikk.hu).

A top10 webhely oldalmegtekintés (oldalletöltés) alapján (DKT-Gemius 15+ belföld – 2021. I. negyedév)
Helyezés Oldal neve Oldalletöltés Oldalletöltés/real user
1 index.hu (-1) 574 840 692 129
2 freemail.hu (+1) 477 260 375 393
3 hasznaltauto.hu 462 440 865 196
4 origo.hu 373 346 496 90
5 jofogas.hu 358 562 875 109
6 24.hu 259 031 523 57
7 telex.hu (-9) 213 815 058 63
8 blikk.hu (+1) 179 326 237 48
9 femina.hu (+1) 159 773 755 37
10 citromail.hu 158 246 595 337

Az ATS paraméter órában és percben mutatja, hogy egy átlagos látogató mennyi időt töltött el az adott oldalon a negyedév során, az Eltöltött idő/View pedig azt, hogy egy View (megnyitott oldalon tartózkodás) átlagosan mennyi ideig tartott (perc és másodperc). A levelezőknél egy email elolvasása, a különböző kontaktusok száma kevés ideig tart, de ezek a rövid ideig tartó oldallátogatások összeadódnak, így magas ATS-t eredményeznek. Híroldalaknál például, ahol hosszabb cikkeket közölnek, ott egy átlagos View hosszabb, akár másfél perces is lehet.

A tíz legtöbb interakciót elérő oldal az Eltöltött Idő/View tükrében (DKT-Gemius 15+ belföld – 2021. I. negyedév)
Helyezés Oldal neve Átlagosan eltöltött idő (ATS, ó:p) Eltöltött idő/oldalletöltés
1 index.hu (-1) 2:51 1:20
2 freemail.hu (+1) 3:18 0:30
3 hasznaltauto.hu 2:15 0:41
4 origo.hu 1:41 1:08
5 jofogas.hu 1:22 0:45
6 24.hu 1:25 1:30
7 telex.hu (-9) 1:52 1:47
8 blikk.hu (+1) 0:54 1:08
9 femina.hu (+1) 0:27 0:44
10 citromail.hu 1:49 0:19

A három leglátogatottabb hírportál real user száma

Az alábbi idősoros ábra a három leglátogatottabb hírportál látogatását mutatja be napi szinten 2021 első negyedévében. A visszatérő mélypontok a hétvégék, amikor kevesebbet interneteznek. A kicsúcsosodó értékek egy-egy nagyobb olvasóközönséget az oldalra csábító hírt jelenítenek meg. Március 4-én ilyen volt például az iskolák és üzletek ideiglenes bezárásáról szóló bejelentés.

Vonaldiagram. A három leglátogatottabb hírportál real user (valós látogató) száma. Az ábrázolt adatok a kép alatti táblázatban érhetők el.

A három leglátogatottabb hírportál real user (valós látogató) száma (DKT-Gemius 15+ belföld – 2021. I. negyedév)
Dátum Origo.hu 24.hu Index.hu
jan. 1. 756228 866864 804372
jan. 2. 756840 801924 933844
jan. 3. 772956 780572 876996
jan. 4. 800224 886176 829804
jan. 5. 739432 904604 909908
jan. 6. 694076 813144 876316
jan. 7. 692376 854488 885972
jan. 8. 707676 834972 888080
jan. 9. 666808 741472 874004
jan. 10. 719644 793628 846396
jan. 11. 725356 827492 796960
jan. 12. 669256 849728 782952
jan. 13. 688636 847824 944860
jan. 14. 685440 844220 997220
jan. 15. 621384 867680 787984
jan. 16. 598944 913444 844152
jan. 17. 645728 883116 911404
jan. 18. 680680 824500 784856
jan. 19. 716924 895764 825520
jan. 20. 739160 864824 930036
jan. 21. 747728 1046112 973964
jan. 22. 727124 994364 828580
jan. 23. 627096 957780 741064
jan. 24. 649944 871352 803760
jan. 25. 680680 857276 778464
jan. 26. 730660 832864 958052
jan. 27. 668712 878220 1017552
jan. 28. 674356 960296 1002456
jan. 29. 625328 1051824 1053592
jan. 30. 547264 879376 1044276
jan. 31. 542232 865572 1061004
febr. 1. 665108 920856 923984
febr. 2. 753644 1065968 916776
febr. 3. 761736 948872 953156
febr. 4. 664632 1012316 904876
febr. 5. 656744 1003884 895424
febr. 6. 647020 884612 878016
febr. 7. 650760 874684 974236
febr. 8. 792676 1038836 969272
febr. 9. 801516 965328 872712
febr. 10. 779416 884748 826472
febr. 11. 726716 837284 975392
febr. 12. 693736 749224 960092
febr. 13. 647972 750380 791248
febr. 14. 657288 708900 900252
febr. 15. 720596 795056 964716
febr. 16. 722568 798592 1025712
febr. 17. 749632 800836 1099764
febr. 18. 776560 857752 1078684
febr. 19. 718896 793220 996268
febr. 20. 610640 667964 913308
febr. 21. 639744 703732 896036
febr. 22. 768128 828852 930920
febr. 23. 890120 738752 888284
febr. 24. 671160 782748 939420
febr. 25. 755616 846464 989740
febr. 26. 651644 808656 994296
febr. 27. 635460 868224 871624
febr. 28. 649264 883660 1004904
márc. 1. 743988 905964 1078956
márc. 2. 759764 954856 1134240
márc. 3. 734196 931736 1061208
márc. 4. 840004 1059644 1458532
márc. 5. 795260 977024 1186260
márc. 6. 679320 819808 1062568
márc. 7. 670820 813484 1106360
márc. 8. 714272 854352 1053660
márc. 9. 823888 813552 1049920
márc. 10. 734128 1134988 1027820
márc. 11. 683128 1004088 1000348
márc. 12. 701624 918340 1028160
márc. 13. 685984 758132 1060460
márc. 14. 751604 899436 1235220
márc. 15. 784176 851020 1074808
márc. 16. 769216 917660 1022108
márc. 17. 683672 994772 1240320
márc. 18. 669664 1083512 1267384
márc. 19. 688364 942344 1149540
márc. 20. 609076 854284 1129684
márc. 21. 590376 795056 1145936
márc. 22. 701080 979336 1042984
márc. 23. 748680 930988 1065492
márc. 24. 657220 991848 1101736
márc. 25. 687004 1028976 1337016
márc. 26. 662728 1017620 1252560
márc. 27. 569704 950708 1048560
márc. 28. 673540 1006264 1089360
márc. 29. 690812 1042100 976276
márc. 30. 663204 1141448 1066784
márc. 31. 656200 1163072 1087728

A három leglátogatottabb hírportál olvasótábora

A hírolvasók nem, korosztály és iskolai végzettség szerinti megoszlását vetítettük rá a három leglátogatottabb weboldal olvasótáborára. A 0% és az ehhez közeli érték azt jelzi, hogy az adott weboldal és általánosságban a hírportálok látogatóinak (hírolvasók) összetétele arányaiban megegyezik. Pozitív érték esetén a vártnál több embert ér el az oldal a csoporton belül, negatív érték esetén pedig nem sikerül a többi hírportálhoz hasonlóan az oldalra vonzania a demográfiai csoportot.

A 24.hu a nőket inkább, a férfiakat kevésbé érte el. A fiatalok legkevésbé az index.hu-t és az origo.hu-t látogatták. Az index.hu-t 11,7 százalékkal, az origo.hu-t pedig 7,4 százalékkal kevesebben keresték fel a fiatalabb generáció tagjai (15-17 év), mint egy átlagos hírportált. A 60 év felettiek közül a vártnál kevesebben olvasták mindhárom oldalt. A 24.hu-t minden iskolai végzettséggel rendelkező megközelítőleg ugyanolyan számban látogatta, az origo.hu és az index.hu nem érte el a maximum 8 általánossal rendelkezőket, az index.hu-nak pedig sikerült a felsőfokú végzettségűek megnyerése.

Eltérés a két nem esetében a hírportálok látogatóinak összetételétől (DKT-Gemius 15+ belföld – 2021. I. negyedév)
Nem Eltérés – 24.hu Eltérés – Origo.hu Eltérés – Index.hu
Férfi -2,51% -0,49% -1,11%
2,20% 0,45% 1,00%
Eltérés az egyes korcsoportok esetében a hírportálok látogatóinak összetételétől (DKT-Gemius 15+ belföld – 2021. I. negyedév)
Korcsoport Eltérés – 24.hu Eltérés – Origo.hu Eltérés – Index.hu
15-17 1,28% -7,44% -11,69%
18-29 6,19% -2,67% 1,09%
30-39 -1,31% -0,54% 0,90%
40-49 -0,71% 1,37% 1,06%
50-59 1,35% 6,08% 3,64%
60+ -8,74% -1,94% -5,31%
Eltérés iskolai végzettség tekintetében a hírportálok látogatóinak összetételétől (DKT-Gemius 15+ belföld – 2021. I. negyedév)
Iskolai végzettség Eltérés – 24.hu Eltérés – Origo.hu Eltérés – Index.hu
Max. 8 általános -0,09% -7,39% -7,32%
Szakközépiskola 0,87% 1,44% -0,81%
Gimnázium 0,55% 1,65% 0,80%
Felsőfokú -1,48% 0,57% 3,48%

A három leglátogatottabb hírportál közönségmegoszlása

Nemek szerint kettő, korcsoportok szerint hat, iskolai végzettség szerint négy csoportra bontva az oldalak látogatótáborai a következőképpen alakultak:

Oldalmegtekintések aránya a két nem esetében (DKT-Gemius 15+ belföld – 2021. I. negyedév)
Nem Oldalmegtekintés szerint – 24.hu Oldalmegtekintés – Origo.hu Oldalmegtekintés – Index.hu
Férfi 46,7% 47,6% 47,3%
53,3% 52,4% 52,7%
Oldalmegtekintések aránya az egyes korcsoportok esetében (DKT-Gemius 15+ belföld – 2021. I. negyedév)
Korcsoport Oldalmegtekintés szerint – 24.hu Oldalmegtekintés – Origo.hu Oldalmegtekintés – Index.hu
15-17 4,0% 3,7% 3,5%
18-29 23,7% 21,7% 22,5%
30-39 20,0% 20,1% 20,4%
40-49 22,6% 23,1% 23,0%
50-59 14,9% 15,6% 15,2%
60+ 14,8% 15,8% 15,3%
Oldalmegtekintések aránya iskolai végzettség szerint (DKT-Gemius 15+ belföld – 2021. I. negyedév)
Iskolai végzettség Oldalmegtekintés szerint – 24.hu Oldalmegtekintés – Origo.hu Oldalmegtekintés – Index.hu
Max. 8 általános 15,7% 14,7% 14,7%
Szakközépiskola 20,7% 20,8% 20,4%
Gimnázium 38,0% 38,4% 38,1%
Felsőfokú 25,5% 26,1% 26,9%

A három leglátogatottabb hírportálon eltöltött idő

A különböző demográfiai csoportokhoz kapcsolódó ATS az átlagos, adott oldalon eltöltött időt mutatja havi bontásban. A férfiak mindhárom portálon hosszabban tartózkodtak, mint a nők, a legjelentősebb különbség az index.hu-nál mutatkozott. A 24.hu-n és az origo.hu-n a fiatalok kevesebb, az idősebbek viszont több időt töltöttek el. Az iskolai végzettség növekedése egyenesen arányos a böngészésre fordított idővel.

Az oldalon eltöltött átlagos idő (ATS, ó:p) a két nem esetében (DKT-Gemius 15+ belföld – 2021. I. negyedév)
Nem Eltöltött idő (ATS, ó:p) – 24.hu Eltöltött idő (ATS, ó:p) – Origo.hu Eltöltött idő (ATS, ó:p) – Index.hu
Férfi 0:40 0:57 1:43
0:29 0:30 0:40
Az oldalon eltöltött átlagos idő (ATS, ó:p) az egyes korcsoportok esetében (DKT-Gemius 15+ belföld – 2021. I. negyedév)
Korcsoport Eltöltött idő (ATS, ó:p) – 24.hu Eltöltött idő (ATS, ó:p) – Origo.hu Eltöltött idő (ATS, ó:p) – Index.hu
15-17 0:06 0:03 0:09
18-29 0:12 0:07 0:26
30-39 0:20 0:33 1:28
40-49 0:30 0:52 1:47
50-59 0:48 1:11 1:06
60+ 1:25 1:05 1:13
Az oldalon eltöltött átlagos idő (ATS, ó:p) iskolai végzettség szerint (DKT-Gemius 15+ belföld – 2021. I. negyedév)
Iskolai végzettség Eltöltött idő (ATS, ó:p) – 24.hu Eltöltött idő (ATS, ó:p) – Origo.hu Eltöltött idő (ATS, ó:p) – Index.hu
Max. 8 általános 0:11 0:10 0:14
Szakközépiskola 0:24 0:34 0:29
Gimnázium 0:36 0:47 1:02
Felsőfokú 0:52 1:01 2:19

Megjelenés a közösségi médiában

Közhelynek számít, hogy az internetes médiafogyasztás, ezen belül pedig a közösségi média egyre nagyobb szerepet játszik az életünkben. A fentiekre tekintettel egyetlen társadalmi szereplő, így a híroldalak, az internetes magazinok, a televíziós csatornák, vagy éppen a rádiók sem engedhetik meg maguknak, hogy ne legyenek jelen a platformokon – ami újabb felületet biztosít a tartalmaiknak, üzeneteiknek. 2020 áprilisában 5,4 millió regisztrált felhasználója volt a Facebooknak és 2,1 millió az Instagramnak Magyarországon - ez a nagykorú lakosság 87 százaléka, illetve 34 százaléka.

Az alábbi ábrákon a televíziók, rádióadók, hírportálok, weboldalak Facebook-oldalainak látogatottságát tüntettük fel. (Az oldalak népszerűségét mutató követői számok egy pillanatnyi időpontot rögzítenek – 2021. április első hetében, egy időpontban gyűjtöttük össze.)

A követők számán kívül az ábrákon szerepel az oszlopok tetején egy érték. Ez az előző elemzéshez (2020. IV. negyedév) képest a változást mutatja ezer főre kerekítve. A +0 azt fejezi ki, hogy pozitív irányba történt változás, azonban ez nem érte el az ötszázat, -0 esetében pedig a mínusz ötszázat.

A legtöbb felhasználót elérő weboldalak és híroldalak Facebook-követőinek száma

A legtöbb felhasználót elérő weboldalak és híroldalak Facebook-követőinek száma (DKT-Gemius 15+ belföld – 2021. I. negyedév)
Helyezés Oldal neve Első negyedév Változás
1 24.hu 875 704 +22
2 femina.hu 506 135 +11
3 origo.hu 489 905 +5
4 index.hu 587 434 +7
5 hvg.hu 587 837 +6
6 blikk.hu 744 362 -3
7 nlc.hu 765 260 +23
8 portfolio.hu 181 236 +25
9 blog.hu 15 510 +0
10 nosalty.hu 1 179 445 +6
11 telex.hu 427 781 +33
12 444.hu 373 747 +10
13 ripost.hu 158 250 +6
14 szeretlekmagyarország.hu 582 851 +4
15 hirado.hu 264 797 +20

Televíziós csatornák Facebook-követőinek száma

Televíziós csatornák Facebook-követőinek szám (DKT-Gemius 15+ belföld – 2021. I. negyedév)
Helyezés Televíziós csatorna Első negyedév Változás
1 Duna TV 43 907 +3
2 RTL Klub 198 354 +2
3 TV2 336 426 -0
4 Hír TV 271 325 +2
5 ATV 499 009 +21
6 Life TV 182 586 +20
7 Story4 22 186 +1
8 Duna World 8 099 +1
9 M2 104 580 +22

Rádióadók Facebook-követőinek száma

Rádióadók Facebook-követőinek száma (DKT-Gemius 15+ belföld – 2021. I. negyedév)
Helyezés Rádió Első negyedév Változás
1 Retro Rádió 296 446 +12
2 Petőfi Rádió 258 997 +4
3 Kossuth Rádió 38 060 +3
4 Rádió 1 690 798 +12
5 Sláger FM 297 888 +1
6 Dankó Rádió 25 384 +1
7 Bartók Rádió 11 222 +0
8 Jazzy Rádió 31 588 +0
9 InfoRádió 46 194 +5
10 Tilos Rádió 43 175 +1