Értesítés építési engedély megadásáról – CS/9760-4/2021. számú határozat: Győr, vízi élménypark és fürdő, G1 távközlő vezetékek (Magyar Telekom)

Közzétéve: 2021. május 13.

Iktatószám: CS/9760-5/2021.
Tárgy: hirdetmény – Győri Vízi-élménypark és Fürdőlétesítmény felújítása/bővítése. G1 – Távközlő vezetékek (Magyar Telekom Nyrt.)
Ügyintéző: Horváth Jenő Attila
Tel: (99) 518-556
Elektronikus levélcím: horvath.jeno.attila@nmhh.hu
Készült: 2021. 05. 13.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) hatáskörében eljárva a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyi eljárásra vonatkozó, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közigazgatási hatósági ügyben.

Hirdetmény

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a tárgyi közigazgatási eljárásban a 2021.05.12. napján kelt, CS/9760-4/2021. számú határozattal az építési engedély megadta.

A kifüggesztés és közzététel dátuma: 2021.05.12.

A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

Az eljárás adatai
Az eljáró hatóság Az ügy számaAz ügy tárgyaKérelmező
Nemzeti Média – és Hírközlési Hatóság Hivatala CS/9760/2021 Győri Vízi-élménypark és Fürdőlétesítmény felújítása/bővítése. G1 – Távközlő vezetékek (Magyar Telekom Nyrt.) Győr Megyei Jogú Város

A tárgyi ügyben a Hatóság, mint I. fokú építési hatóság 2021.01.28. napján döntést hozott, amely döntéssel szemben a közléstől számított 30 napon belül a Hatósághoz benyújtott, a Fővárosi Törvényszékhez címzett keresettel közigazgatási per indítható. A keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya.

A döntésbe a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Soproni Hatósági Iroda 9400 Sopron, Kossuth Lajos utca 26. ügyfélszolgálati időben (Hétfő: 8.00-12.00, Szerda: 13.00-16.00, Péntek: 8.00-12.00) a 36/99518556 telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

A döntés hirdetményi úton való közlése az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. CL. törvény 88. § (1) bekezdés c) pontjaalapján történt.

A 202/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet 202-es pályázati szerződésszáma alapján jelen eljárás tárgya nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az elsőfokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Sopron, 2021. május 12.

Sléber Tibor
hatósági irodavezető-helyettes