A Médiatanács 387/2021. (V. 4.) számú döntése

A Radio Plus Kft. (Budapest 89,5 MHz) és az FW Műsorszolgáltató Kft. (Eger 101,3 MHz) médiaszolgáltatók hálózatba kapcsolódási kérelme

Hatósági döntés dátuma: 2021. május 4.

A Médiatanács az FW Műsorszolgáltató Kft. és a Radio Plus Kft. médiaszolgáltatók együttes kérelmére az Mttv. 64. § (1) bekezdése szerint hozzájárul ahhoz, hogy az FW Műsorszolgáltató Kft. Eger 101,3 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási jogosultsága, mint hálózatba kapcsolódó médiaszolgáltatás 2021. május 5. napjától hálózatba kapcsolódjon a Radio Plus Kft. Budapest 89,5 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási jogosultságával, mint hálózatos médiaszolgáltatással, és erre tekintettel az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint egységes szerkezetben módosítja az FW Műsorszolgáltató Kft. Eger 101,3 MHz médiaszolgáltatási jogosultságára vonatkozó hatósági szerződését.