Értesítés építési engedélyezési eljárás megindulásáról – CE/30417-33/2020 számú határozat: Dévaványa és Gyomaendrőd, GPON lefedő hálózat

Közzétéve: 2021. május 14.

Iktatószám: CE/30417-34/2020
Tárgy: hirdetmény – KITNET Kft Dévaványa és Gyomaendrőd területén GPON lefedőhálózat építési engedélyezése
Ügyintéző: dr. Nemenz András
Telefon: 62/568-300

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) hatáskörében eljárva a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyi eljárásra vonatkozó, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közigazgatási hatósági ügyben.

Hirdetmény

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a tárgyi közigazgatási eljárásban a 2021. május 12. napján kelt, CE/30417-33/2020 számú határozattal az építési engedélyt megadta.

A kifüggesztés dátuma: 2021. 05. 14.

A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

Az eljárás adatai
Az eljáró hatóság Az ügy számaAz ügy tárgyaKérelmező
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala CE/30417/2020 Dévaványa és Gyomaendrőd területén GPON lefedőhálózat építési engedélyezése Kitnet Kft. (5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 26.)

A tárgyi ügyben a Hatóság, mint I. fokú építési hatóság döntést hozott, amely döntéssel szemben a közléstől számított 30 napon belül a Hatósághoz benyújtott, a Fővárosi Törvényszékhez címzett keresettel közigazgatási per indítható. A keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya

A döntésbe a Szegedi Hatósági Iroda (6721 Szeged, Csongrádi sgt. 15.) ügyfélszolgálati időben a fenti telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

A döntés hirdetményi úton való közlése az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. CL. törvény 88. § (1) bekezdés c) pontjaalapján történt.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az elsőfokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Jelen hirdetmény egyidejűleg megtalálható a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Szegedi Hatósági Iroda (6721, Szeged, Csongrádi sgt. 15.) hirdetőtábláján is.

Szeged, 2021. május 13.

Szabó Tibor
hatósági irodavezető

Kifüggesztés napja: 2021. 05. 14.
Levétel napja: 2021. 05. 20.