Értesítés építési engedélyezési eljárás lezárásáról – CD/11616-3/2021. számú határozat: Debrecen Észak-nyugati Gazdasági övezet Debreceni Vagyonkezelői Zrt. optikai kábel építés I. szakasz használatbavételi engedély

Közzétéve: 2021. május 20.

Iktatószám: CD/11616-3/2021
Tárgy: HIRDETMÉNY Debrecen Észak-nyugati Gazdasági övezet Debreceni Vagyonkezelői Zrt. optikai kábel építés I. szakasz használatbavételi engedélye.      
Ügyintéző: dr. Dezső Angéla
Tel.: (52) 522-131

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) hatáskörében eljárva a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyi ingatlanra vonatkozó, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közigazgatási hatósági ügyben.

HIRDETMÉNY

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a tárgyi közigazgatási eljárásban a 2021. május 17. napján kelt, CD/11616-2/2021. számú határozattal a használatbavételi engedélyt megadta.

A kifüggesztés dátuma: 2021. május 20.

A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

Az eljárás adatai
Az eljáró hatóságAz ügy számaAz ügy tárgyaKérelmező
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala CD/11616/2021 Debrecen Észak-nyugati Gazdasági övezet Debreceni Vagyonkezelői Zrt. optikai kábel építés I. szakasz használatbavételi engedély Debreceni Vagyonkezelő Zrt. (4025 Debrecen, Piac u. 77. II. em. 5.

A tárgyi ügyben a Hatóság, mint I. fokú építési hatóság 2021. május 17. napján döntést hozott, amely döntéssel szemben a közléstől számított 30 napon belül a Hatósághoz benyújtott, a Fővárosi Törvényszékhez címzett keresettel közigazgatási per indítható. A keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya.

A döntésbe az NMHH Debreceni Hatósági Iroda Ügyfélszolgálatán (4025. Debrecen, Hatvan u. 43.) ügyfélszolgálati időben (Hétfő: 8:00-12:00, Szerda: 13:00-16:00, Péntek: 8:00-12:00), az (52) 522-131 telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

A döntés hirdetményi úton való közlése a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján történt.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az elsőfokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Jelen hirdetmény egyidejűleg megtalálható az NMHH Debreceni Hatósági Iroda (4025. Debrecen, Hatvan utca 43.) hirdetőtábláján és a www.nmhh.hu honlapon is.

Debrecen, 2021. május 17.

 

Németh József
hatósági irodavezető