A Médiatanács 435/2021. (V. 11.) számú döntése

A Budapest 95,3 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára 2021. január 28-án közzétett pályázati felhívással indított pályázati eljárásban nyertes Karc FM Média Kft. vonatkozásában megindított hatósági szerződéskötési eljárás lezárása (Budapest 95,3 MHz médiaszolgáltatási jogosultságra vonatkozó hatósági szerződés)

Hatósági döntés dátuma: 2021. május 11.

A Médiatanács – tekintettel arra, hogy a Budapest 95,3 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára 2021. január 28-án közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárásban 331/2021. (IV. 27.) számú határozatával megállapította, hogy a pályázati eljárás nyertese a Karc FM Média Kft. és PJ/6517‑4/2021. iktatószámú végzésével megindította a hatósági szerződéskötési eljárást – amennyiben a 434/2021. (V. 11.) számú döntése szerint hatósági szerződésmódosítás létrejön, és a Budapest 105,9 MHz médiaszolgáltatási jogosultság megszűnik, úgy az Mttv. 63. § (1) bekezdése és a Budapest 95,3 MHz médiaszolgáltatási lehetőség használatára kiírt pályázati felhívás 3.1.2. pontja alapján hatósági szerződés megkötését kezdeményezi a Karc FM Média Kft.-vel, az előterjesztés 2. számú mellékletében foglaltak szerint, a Budapest 95,3 MHz médiaszolgáltatási jogosultságra vonatkozóan, a Karc FM Média Kft. pályázati ajánlatában foglaltaknak megfelelően.