A Médiatanács 439/2021. (V. 11.) számú döntése

Az M-RTL Zrt. kérelme a Fák jú Tanár úr! 2. (Fack ju Göthe 2, 2015) című filmalkotás előzetes klasszifikációja iránt [az Mttv. 9. § (9) bekezdése]

Hatósági döntés dátuma: 2021. május 11.

A Médiatanács az M-RTL Zrt. médiaszolgáltatónak az Mttv. 9. § (9) bekezdése alapján előterjesztett kérelmére megállapítja, hogy a Fák jú Tanár úr! 2. (Fack ju Göthe 2, 2015) című filmalkotás az Mttv. 9. § (4) bekezdése szerinti III. korhatári kategóriába sorolandó.