Értesítés építési engedély módosításáról – CM/13013-3/2021. számú határozat: Balassagyarmat, intézmények hálózati hozzáféréseinek és kapcsolatainak fejlesztése (2-GINOP-3.4.3.- ÉMO-5)

Közzétéve: 2021. június 8.

Iktatószám:CM/13013-4/2021
Tárgy:hirdetmény – MVM Net Távközlési Szolgáltató Zrt. Hálózat tervezése Észak-magyarországi Régió, Intézmények hálózati hozzáféréseinek, kapcsolatainak fejlesztése – Balassagyarmat - 2-GINOP-3.4.3-ÉMO-5 építési engedély módosítási ügye.
Ügyintéző: Kavalecz Lajos
Telefon: 46-555-532

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) hatáskörében eljárva a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyi eljárásra vonatkozó, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közigazgatási hatósági ügyben.

Hirdetmény

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a tárgyi közigazgatási eljárásban a 2021. június 08. napján kelt, CM/13013-3/2021. számú határozattal a CM/8391-4/2019 építési engedélyt módosította.

Kifüggesztés napja: 2021. június 8.

A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

Az eljárás adatai
Az eljáró hatóságAz ügy számaAz ügy tárgyaKérelmező
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala CM/13013/2021 MVM Net Távközlési Szolgáltató Zrt. Hálózat tervezése Észak-magyarországi Régió, Intézmények hálózati hozzáféréseinek, kapcsolatainak fejlesztése – Balassagyarmat - 2-GINOP-3.4.3-ÉMO-5 elektronikus hírközlési építmény építési engedély módosítása. MVM Net Távközlési Szolgáltató Zrt. (1134 Budapest, Róbert Károly krt. 59.)

A tárgyi ügyben a Hatóság, mint I. fokú építési hatóság 2021. június 08. napján döntést hozott, amely döntéssel szemben a közléstől számított 30 napon belül a Hatósághoz benyújtott, a Fővárosi Törvényszékhez címzett keresettel közigazgatási per indítható. A keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya.

A döntésbe a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Miskolci Hatósági Irodánál (3529 Miskolc, Csabai kapu 17.) ügyfélszolgálati időben a 46/555-532 telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

A döntés hirdetményi úton való közlése az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. CL. törvény 88. § (1) bekezdés c) pontjaalapján történt.

Az eljárás tárgya a Digitális Nemzet Fejlesztési Program végrehajtásához kapcsolódó szélessávú hálózatfejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 392/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 1. §-a és 1. mellékletének 1. pontja alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az elsőfokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Jelen hirdetmény egyidejűleg megtalálható a Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Miskolci Hatósági Iroda (3529 Miskolc, Csabai kapu 17.) hirdetőtábláján is.

Miskolc, 2021. június 08.

Pap-Tóth Tamás
hatósági irodavezető-helyettes

Kifüggesztés napja: 2021. június 08.
Levétel napja: 2021. június 14.