Értesítés építési engedély megadásáról – CE/9728-26/2021. számú határozat: Zsadány, lefedő hálózat (újgenerációs és felhordó hálózatok)

Közzétéve: 2021. június 10.

Iktatószám: CE/9728-27/2021.
Tárgy hirdetmény
Ügyintéző: Gárgyán Anikó
Tel.: 06-62/568-300

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) hatáskörében eljárva, a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyi eljárásra vonatkozó, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közigazgatási hatósági ügyben.

Hirdetmény

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a tárgyi közigazgatási eljárásban a 2021. 06. 09. napján kelt CE/9728-26/2021. számú határozattal az építési engedélyt megadta.

A kifüggesztés és közzététel dátuma: 2021. június 10.

A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

Az eljárás adatai
Az eljáró hatóságAz ügy számaAz ügy tárgyaKérelmező
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala CE/9728/2021. Újgenerációs NGA és felhordó hálózatok fejlesztése, Zsadány lefedőhálózata tárgyú építési engedély kiadása Gyopárosi Kábeltelevízió Kft. (5900 Orosháza, Nagyatádi u. 43.)

A tárgyi ügyben a Hatóság, mint I. fokú építési hatóság 2021. 06. 09. napján döntést hozott, amely döntéssel szemben a közléstől számított 30 napon belül a Hatósághoz benyújtott, a Fővárosi Törvényszékhez címzett keresettel közigazgatási per indítható. A keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya.

A döntésbe a NMHH Szegedi Hatósági Irodánál (Szeged, Csongrádi sgt. 15.) ügyfélszolgálati időben (Hétfő: 8:00-12:00, Szerda: 13:00-16:00, Péntek: 8:00-12:00), előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az elsőfokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Jelen közlemény egyidejűleg megtalálható a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság NMHH Szegedi Hatósági Irodánál (Szeged, Csongrádi sgt. 15.) hirdetőtábláján is.

Szeged, 2021. június 9.

Szabó Tibor
hatósági irodavezető

Kifüggesztés napja: 2021. 06. 10.
Levétel napja: 2021. 06. 16.