A Médiatanács 495/2021. (V. 25.) számú döntése

A körzeti médiaszolgáltatók 2021. márciusi adásainak hatósági ellenőrzése [az Smtv. 20. § (3) bekezdésének megsértése az Oxygen TV Kft. által üzemeltetett Oxygen TV állandó megnevezésű médiaszolgáltatásban]

Hatósági döntés dátuma: 2021. május 25.

A Médiatanács megállapítja, hogy a Médiaszolgáltató az Oxygen TV állandó megnevezésű médiaszolgáltatáson 2021. március 1-jén 20:00:49 órakor sugárzott „Oxygen Media Gazdasági Magazin” című műsorszám közzététele során egy alkalommal megsértette az Smtv. 20. § (3) bekezdését, ezért az Mttv. 186. §-a alapján figyelmezteti a Médiaszolgáltatót, és kötelezi, hogy a határozat közlésétől számítva haladéktalanul tegyen eleget a jogszerű magatartás követelményének és tartózkodjék a jövőbeni jogsértésektől.