A Médiatanács 496/2021. (V. 25.) számú döntése

A TV2 Zrt. által üzemeltetett TV2 állandó megnevezésű médiaszolgáltatáson 2021. március 17-én 18:45 és 19:40 óra között sugárzott „Tények Plusz” című műsorszámot kifogásoló bejelentés [az Mttv. 9. § (5) bekezdésének és a 10. § (1) bekezdése c) pontjának vélelmezett megsértése]

Hatósági döntés dátuma: 2021. május 25.

A Médiatanács közigazgatási hatósági eljárást indít a Médiaszolgáltatóval szemben az Mttv. 9. § (5) bekezdésének és a 10. § (1) bekezdése c) pontjának egy alkalommal történt vélelmezett megsértése tárgyában a TV2 Zrt. által üzemeltetett TV2 állandó megnevezésű médiaszolgáltatáson 2021. március 17-én 18:45 és 19:40 óra között sugárzott „Tények Plusz” című műsorszám közzététele tárgyában.

A Médiatanács kötelezi a Médiaszolgáltatót, hogy a végzés közlését követő 10 napon belül elektronikus úton terjessze elő a nyilatkozatát az üggyel kapcsolatban.