A Médiatanács 497/2021. (V. 25.) számú döntése

A MIKOM Nonprofit Kft. által üzemeltetett Miskolc Televízió állandó megnevezésű, körzeti vételkörzetű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson 2021. február 13-án sugárzott „Egészségpercek” című műsorszám hatósági ellenőrzése [az Mttv. 31. § (1) bekezdése b) pontjának vélelmezett megsértése]

Hatósági döntés dátuma: 2021. május 25.

A Médiatanács az előterjesztéshez mellékelt végzés elfogadásával közigazgatási hatósági eljárást indít a Médiaszolgáltatóval szemben az Mttv. 31. § (1) bekezdése b) pontjának egy alkalommal történt vélelmezett megsértése tárgyában a Miskolc Televízió állandó megnevezésű, körzeti vételkörzetű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson 2021. február 13-án sugárzott „Egészségpercek” című műsorszámmal kapcsolatban.

A Médiatanács kötelezi a Médiaszolgáltatót, hogy nyilatkozzon és szolgáltasson adatot arról, hogy a műsorszámban bemutatott termékeket, szolgáltatásokat termékmegjelenítésről szóló megállapodás alapján szerepeltette-e. Ha igen, csatolja az erről szóló megállapodásokat, valamint terjessze elő nyilatkozatát az üggyel kapcsolatban.