A Médiatanács 498/2021. (V. 25.) számú döntése

A Radio Plus Kft. által üzemeltetett Rádió 1 állandó megnevezésű rádiós médiaszolgáltatáson 2021. április 22-én közzétett „Balázsék” című műsorszámot kifogásoló bejelentés [az Smtv. 14. § (1) bekezdésének érvényesülésének vizsgálata]

Hatósági döntés dátuma: 2021. május 25.

A Médiatanács a bejelentés alapján nem indít közigazgatási hatósági eljárást, és e döntéséről az Mttv. 145. § (3) bekezdésének megfelelően hivatalos levélben tájékoztatja a Bejelentőt.