A Kalocsa 94,5 MHz médiaszolgáltatási lehetőség pályáztatása

Legutóbb frissítve: 2021. szeptember 29.

A pályáztatás aktuális helyzete

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 49. § (1) bekezdése alapján felkérte a Hivatalt a Kalocsa 94,5 MHz médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének kidolgozására. A kidolgozott frekvenciatervet a Hivatal az Mttv. 49. § (5) bekezdése alapján közzétette. A Médiatanács az Mttv. 49. § (6) bekezdése alapján a kidolgozott frekvenciatervet jóváhagyta, és a pályázati felhívás előkészítése céljából az Mttv. 50. § (1) bekezdése alapján elfogadta a médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati felhívás tervezetét.

A pályázati felhívás tervezete a Médiatanács honlapján és hirdetményi úton 2021. június 11-én került közzétételre.

A Hivatal a Kalocsa 94,5 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára irányuló pályázati felhívás tervezet tárgyában a szóbeli meghallgatást az NMHH Operatív Bizottságának döntésére tekintettel, a járványügyi helyzet miatt 2021. június 23-án nem tartotta meg.

A pályázati felhívás tervezettel kapcsolatban 2021. június 23-tól június 28-ig írásban bárki kérdést intézhetett a Hivatalhoz, vagy észrevételt tehetett. Az észrevételeket postai úton és személyesen a 1015 Budapest, Ostrom utca 23-25. szám alatti címre, vagy elektronikusan a pjo@nmhh.hu e-mail címre lehetett megküldeni.

A Médiatanács az Mttv. 52. § (1) bekezdése alapján elfogadta és 2021. július 9-én hirdetményi úton és honlapján közzétette a pályázati felhívás végleges szövegét.

A Médiatanács 778/2021. (VII. 27.) számú döntésével az Mttv. 53. § (2) bekezdése alapján a pályázati ajánlatok benyújtásának ideje tekintetében módosította a 2021. július 9-én közzétett pályázati felhívás szövegét. A Médiatanács a módosított pályázati felhívást 2021. július 30-án tette közzé.

A pályázati ajánlatokat a módosított pályázati felhívás alapján 2021. szeptember 29-én 13.00-14.30 óra között lehetett benyújtani a pályázati felhívásban részletesen meghatározott feltételek szerint.

Jelenleg a beérkezett pályázati ajánlat vizsgálata zajlik.

A Kalocsa 94,5 MHz médiaszolgáltatási lehetőség pályáztatásának dokumentumai

  1. ElőkészületekKalocsa 94,5 MHz
  2. Pályázati/árverési eljárásKalocsa 94,5 MHz