Értesítés hatósági eljárás megindulásáról - EE/11300/2021. számú eljárás: PE21773v00 "GÖD SAMSUNG" kódnevű Digi Kft. 30,0 m magas rácsos acélszerkezetű antennatartó szerkezet építése (Göd, Fóti utca, hrsz.: 099/25)

Közzétéve: 2021. június 14.

Iktatószám: EE/11300-2/2021
Tárgy: HIRDETMÉNY
Készült: 2021. 05. 11.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) hatáskörében eljárva a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyi ingatlanra tervezett elektronikus hírközlési építmény engedélyezési ügyében.

HIRDETMÉNY

A Hatóság értesíti a Tisztelt Ügyfeleket PE21773v00 "GÖD SAMSUNG" kódnevű Digi Kft. 30,0 m magas rácsos acélszerkezetű  antennatartó szerkezet építése tárgyú hatósági eljárás megindulásáról.

Az eljárás adatai
Az eljáró hatóságAz ügy számaAz ügy tárgyaKérelmező
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala EE/11300/2021 PE21773v00 "GÖD SAMSUNG" kódnevű Digi Kft. 30,0 m magas rácsos acélszerkezetű  antennatartó szerkezet építése (Göd,, Fóti utca, hrsz.: 099/25) DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. (1034 Budapest, Váci út 35..)

Az ügy irataiba a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Építményengedélyezési Osztályon (1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.) hivatali időben, a 1-468-07-57 telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

Jelen eljárásban a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a Hatóság az általa meghozott döntéseket - a személyesen az ügyfélnek szóló végzések kivételével - hirdetményi úton közli.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2)   Az eljárás megindulásáról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az ügyfél az [elsőfokú] eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Elektronikusan aláírt dokumentum.

Kiadmányozta: dr. Rajnai Judit osztályvezető, Aranyosné dr. Börcs Janka, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának főigazgatója nevében és megbízásából Budapesten, az elektronikus aláírás szerinti időpontban.

Kifüggesztés napja: 2021. 05. 12.

Levétel napja: 2021.05.17.