Értesítés építési engedély megadásáról – EE/13607-2/2021. számú határozat: M080a, Budapest (Rákos)–Hatvan szakasz, Pécel-Kelet bázisállomás, 42 méter magas antenna

Közzétéve: 2021. június 14.

Iktatószám: EE/13607-3/2021
Tárgy: hirdetmény
Ügyintéző: Iván Károly
Tel.: 468-0580
Készült: 2021. június 11.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) hatáskörében eljárva a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyi eljárásra vonatkozó, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közigazgatási hatósági ügyben.

Hirdetmény

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a tárgyi közigazgatási eljárásban a 2021. június 11 napján kelt, EE/13607-2/2021. számú határozattal az építési engedélyt módosította.

A kifüggesztés dátuma: 2021. június 14.

A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

Az eljárás adatai
Az eljáró hatóság Az ügy számaAz ügy tárgyaKérelmező
Nemzeti Média – és Hírközlési Hatóság Hivatala EE/13607/2021 M080a Budapest (Rákos)-Hatvan szakasz Pécel-Kelet Bázisállomás Hrsz 084 GSM-R2 Projekt keretén belül 42m magas antenna EOV koordinátáinak módosítása I-cell Mobilsoft Zrt (1143 Budapest, Gizella út 51-57. 1.ép. I. em.)

A tárgyi ügyben a Hatóság, mint I. fokú építési hatóság 2021. június 11. napján döntést hozott, amely döntéssel szemben a közléstől számított 30 napon belül a Hatósághoz benyújtott, a Fővárosi Törvényszékhez címzett keresettel közigazgatási per indítható. A keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya

A döntésbe a Építményengedélyezési osztály 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25. ügyfélszolgálati időben a 1 468-0580 telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

A döntés hirdetményi úton való közlése az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. CL. törvény 88. § (1) bekezdés c) pontjaalapján történt.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az elsőfokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Jelen hirdetmény egyidejűleg megtalálható a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Ügyfélszolgálati és Tájékoztatási Osztály (1133 Budapest, Visegrádi utca 106.) hirdetőtábláján, valamint a Hatóság honlapján (nmhh.hu).

Kiadmányozta: dr.Rajnai Judit osztályvezető, Aranyosné dr. Börcs Janka, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság főigazgatója nevében és megbízásából Budapest-en, az elektronikus aláírás szerinti időpontban

Kifüggesztés napja: 2021. június 14.
Levétel napja: 2021. június 19.