A Médiatanács 557/2021. (VI. 8.) számú döntése

A Szarvasi Általános Informatikai Kft. médiaszolgáltató által üzemeltetett Szarvasi Televízió állandó megnevezésű lineáris és Szarvasi Videotár elnevezésű lekérhető médiaszolgáltatásokon 2020. november 18-án közzétett „Szóbanforgó” című műsorszámot kifogásoló bejelentés [az Smtv. 17. § (1) és (2) bekezdéseiben foglalt rendelkezések érvényesülésének vizsgálata]

Hatósági döntés dátuma: 2021. június 8.

A Médiatanács a bejelentés alapján nem indít közigazgatási hatósági eljárást, és e döntéséről hivatalos levélben tájékoztatja a Bejelentőt.