Értesítés építési engedély megadásáról – CE/13437-13/2021. számú határozat: Kistelek járás komplex tanyavilág FTTH optikai ellátása

Közzétéve: 2021. június 23.

Iktatószám: CE/13437-13/2021.
Tárgy: Hirdetmény
Ügyintéző: Dr. Báló-Takács Ágnes
Tel.: 06-62/568-300

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) hatáskörében eljárva a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyi eljárásra vonatkozó, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közigazgatási hatósági ügyben.

HIRDETMÉNY

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a Kistelek járás komplex tanyavilág FTTH optikai ellátása tárgyú közigazgatási eljárásban a 2021.06.22. napján kelt, CE/13437-12/2021. ügyiratszámú határozattal a használatbavételi engedélyt megadta.

A kifüggesztés és közzététel dátuma: 2021.06.23.

A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap

Az eljárás adatai
Az eljáró hatóságAz ügy számaAz ügy tárgyaKérelmező
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala CE/13437/2021. Kistelek járás komplex tanyavilág FTTH optikai ellátása Berotel Networks Kft. (1188 Budapest, Szélső u. 51.)

A tárgyi ügyben a Hatóság, mint I. fokú építési hatóság 2021.06.22. napján döntést hozott, amely döntéssel szemben a közléstől számított 30 napon belül a Hatósághoz benyújtott, a Fővárosi Törvényszékhez címzett keresettel közigazgatási per indítható. A keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya.

Az ügy irataiba a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Szegedi Hatósági Irodában
(6721 Szeged, Csongrádi sgt. 15.) hivatali időben, előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

A döntés hirdetményi úton való közlése az általános közigazgatási rendtartásról szóló
2016. CL. törvény 88. § (1) bekezdés c) pontja alapján történt.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az elsőfokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Jelen hirdetmény egyidejűleg megtalálható a Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Szegedi Hatósági Iroda hirdetőtábláján is.

Szeged, 2021. június 22.

 

Szabó Tibor
hatósági irodavezető

Kifüggesztés napja: 2021.06.23.
Levétel napja: 2021.06.29.