A Médiatanács 597/2021. (VI. 22.) számú döntése

A Dunakanyar Rádió Kft. (Vác 94,1 MHz – Dunakanyar Rádió) rádiós médiaszolgáltatóval szemben a Médiatanács 405/2021. (V. 4.) számú végzésével indított hatósági eljárás lezárása

Hatósági döntés dátuma: 2021. június 22.

A Médiatanács az előterjesztés mellékletét képező határozatban foglaltak szerint megállapítja, hogy a Médiaszolgáltató megszegte a Vác 94,1 MHz médiaszolgáltatási jogosultságra vonatkozó, 2016. június 2. napján kötött és többször módosított hatósági szerződésének megszakítás nélküli rádióműsor szolgáltatására vonatkozó 3.2. és 3.8. pontját, amely szerződésszegés miatt a hatósági szerződés 8.5. pontja és az Mttv. 187. § (4) bekezdés b) pontja alapján 100.000,- Ft összegű bírsággal sújtja.