A Médiatanács 631/2021. (VI. 22.) számú döntése

A hatósági szerződés alapján működő, helyi vételkörzetű médiaszolgáltatók 2021. márciusi műsorainak hatósági ellenőrzése [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése a Sárvári Média Nonprofit Kft. által üzemeltetett Sárvár Rádió állandó megnevezésű helyi vételkörzetű (Sárvár 96,5 MHz) kereskedelmi jellegű rádiós médiaszolgáltatásban]

Hatósági döntés dátuma: 2021. június 22.

A Médiatanács megállapítja, hogy a Sárvári Média Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) az általa üzemeltetett Sárvár Rádió állandó megnevezésű helyi vételkörzetű (Sárvár 96,5 MHz) kereskedelmi jellegű rádiós médiaszolgáltatás 2021. március 14. napján sugárzott műsorában megsértette a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezést, ezért az Mttv. 186. §-a alapján figyelmezteti a Médiaszolgáltatót, és kötelezi, hogy a határozat közlésétől számítva haladéktalanul tegyen eleget a jogszerű magatartás követelményének és tartózkodjék a jövőbeni jogsértésektől.