A Médiatanács 653/2021. (VI. 29.) számú döntése

A TURUL MÉDIA Kft. által üzemeltetett Forrás Rádió állandó megnevezésű körzeti vételkörzetű (Tatabánya 97,8 MHz + Komárom 90,5 MHz + Esztergom 98,1 MHz) kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatás 2021. április 5-11. között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése]

Hatósági döntés dátuma: 2021. június 29.

A Médiatanács megállapítja, hogy a TURUL MÉDIA Kft. (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) az általa üzemeltetett Forrás Rádió állandó megnevezésű körzeti vételkörzetű (Tatabánya 97,8 MHz + Komárom 90,5 MHz + Esztergom 98,1 MHz) kereskedelmi jellegű rádiós médiaszolgáltatás 2021. április 5-11. közötti működése során megsértette a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezést, amely jogsértés miatt az Mttv. 186. §-a alapján figyelmezteti a Médiaszolgáltatót, és kötelezi, hogy a határozat közlésétől számítva haladéktalanul tegyen eleget a jogszerű magatartás követelményének és tartózkodjék a jövőbeni jogsértésektől.