A Médiatanács 654/2021. (VI. 29.) számú döntése

A körzeti vételkörzetű médiaszolgáltatók 2021. márciusi adásainak hatósági ellenőrzése [az Smtv. 20. § (3) bekezdésének megsértése a P1 Rádió Kft. által üzemeltetett 101,7 Pécs FM állandó megnevezésű médiaszolgáltatáson]

Hatósági döntés dátuma: 2021. június 29.

A Médiatanács megállapítja, hogy a P1 Rádió Kft. médiaszolgáltató a 101,7 Pécs FM állandó megnevezésű, körzeti vételkörzetű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson 2021. március 23-án 11:22:41–11:23:58 óra között közreadott támogatói üzenet vonatkozásában egy alkalommal megsértette az Smtv. 20. § (3) bekezdését, ezért az Mttv. 186. §-a alapján figyelmezteti a Médiaszolgáltatót és kötelezi, hogy a határozat közlésétől számítva haladéktalanul tegyen eleget a jogszerű magatartás követelményének és tartózkodjék a jövőbeni jogsértésektől.