A Médiatanács 655/2021. (VI. 29.) számú döntése

A körzeti vételkörzetű médiaszolgáltatók 2021. márciusi műsorainak hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Smtv. 20. § (3) bekezdésének megsértése a Békéscsabai Médiacentrum Kft. által üzemeltetett 7.TV állandó megnevezésű körzeti vételkörzetű kereskedelmi jellegű audiovizuális médiaszolgáltatás 2021. március 4-én sugárzott műsorában]

Hatósági döntés dátuma: 2021. június 29.

A Médiatanács megállapítja, hogy a Békéscsabai Médiacentrum Kft. (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) az általa üzemeltetett 7.TV állandó megnevezésű körzeti vételkörzetű kereskedelmi jellegű audiovizuális médiaszolgáltatás 2021. március 4. napján hat alkalommal közzétett „Aktuális” című műsorszámot követően sugárzott támogatói üzenettel megsértette a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény (Smtv.) 20. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezést, amely jogsértés miatt a Médiaszolgáltatót a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (Mttv.) 187. § (4) bekezdés b) pontja alapján 10.000,- Ft bírsággal sújtja.