Értesítés előzetes bejelentés nyilvántartásba vételéről – CS/16036-7/2021. számú határozat: Kővágóörs, szennyvíztisztító telep, a VE-0315 Kővágóörs Pálköve ideiglenes rádiótechnikai állomás építése

Közzétéve: 2021. július 16.

Iktatószám: CS/16036-7/2021
Tárgy: közlemény VE-0315 Kővágóörs Pálköve ideiglenes cudee torony, 8254 Kővágóörs, szennyvíztisztító telep, Hrsz.: 0281/17 CETIN ideiglenes rádiótechnikai állomás építése, előzetes bejelentés nyilvántartásba vételéről
Ügyintéző: Pócza Anna
Tel.: 99/518-539

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) hatáskörében eljárva a következő közleményt teszi közhírré a tárgyi ingatlanra tervezett elektronikus hírközlési építmény engedélyezési ügyében.

Közlemény

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1)bekezdésealapján a Hatóság értesíti a Tisztelt Ügyfeleket hogy a tárgyi közigazgatási eljárásban a 2021.07.16. napján kelt, CS/16036-5/2021 iktatószámú határozattal az előzetes bejelentést nyilvántartásba vette.

Az eljárás adatai
Az eljáró hatóság Az ügy számaAz ügy tárgyaKérelmező
Nemzeti Média – és Hírközlési Hatóság Hivatala CS/16036/2021 VE-0315 Kővágóörs Pálköve ideiglenes cudee torony, 8254 Kővágóörs, szennyvíztisztító telep, Hrsz.: 0281/17 CETIN ideiglenes rádiótechnikai állomás építése, Cetin Hungary Zrt.

Az ügy irataiba a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Soproni Hatósági Iroda (9400 Sopron, Kossuth L. u. 26. ) ügyfélszolgálati időben a +3699518000 telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

A Hatóság az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (3) – (4) bekezdése alapján hozott döntéseit közhírré tétel útján közli.

A döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökéhez címzett, de a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalához (1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.) benyújtott fellebbezéssel lehet élni 40 000 Ft, azaz negyvenezer forint másodfokú eljárási díjnak a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00300939-00000017 számú számlájára történő befizetése, továbbá a másodfokú szakhatósági állásfoglalás illetékének vagy igazgatási szolgáltatási díjának lerovása mellett.

A fellebbezéshez az eljárási díj megfizetésére vonatkozó igazolást csatolni kell. A fellebbezést a Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Elnöke, mint másodfokú hatóság bírálja el.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az elsőfokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Az Ákr. 88. § (3) bekezdése alapján jelen hirdetmény egyidejűleg megtalálható a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Soproni Hatósági Iroda 9400 Sopron, Kossuth Lajos utca 26. hirdetőtábláján, valamint a Hatóság honlapján (nmhh.hu).

Sopron, 2021. július 16.

Simon Imre
építésügyi csoportvezető