Értesítés építési engedély megadásáról – CM/16475-3/2021. számú határozat: Szendrő Pályázati végpontok optikai elérése építési engedélyezési ügye

Közzétéve: 2021. július 19.

Iktatószám: CM/16475-3/2021.
Tárgy:    Szendrő Pályázati végpontok optikai elérése építési engedélyezési ügye.
Ügyintéző: Adorján Tamás
Telefon: 46-555-521

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) hatáskörében eljárva a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyi eljárásra vonatkozó, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közigazgatási hatósági ügyben.

HIRDETMÉNY

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a tárgyi közigazgatási eljárásban a 2021. július 19. napján kelt, CM/16475-2/2021. számú határozattal az építési engedélyt megadta.

Kifüggesztés napja: 2021. július 19.

A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

Az eljárás adatai
Az eljáró hatóságAz ügy számaAz ügy tárgyaKérelmező
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala CM/16475/2021. Szendrő Pályázati végpontok optikai elérése elektronikus hírközlési építmény építési engedélyezése. Drávanet Zrt. (7624 Pécs, Budai Nagy Antal u. 1.)

A tárgyi ügyben a Hatóság, mint I. fokú építési hatóság 2021. július 19. napján döntést hozott, amely döntéssel szemben a közléstől számított 30 napon belül a Hatósághoz benyújtott, a Fővárosi Törvényszékhez címzett keresettel közigazgatási per indítható. A keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya.

 

A döntésbe a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Miskolci Hatósági Irodánál (3529 Miskolc, Csabai kapu 17.) ügyfélszolgálati időben a 46/555-521 telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

 

A döntés hirdetményi úton való közlése az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. CL. törvény 88. § (1) bekezdés c) pontja alapján történt.

Az eljárás tárgya a Digitális Nemzet Fejlesztési Program végrehajtásához kapcsolódó szélessávú hálózatfejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 392/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 1. §-a és 1. mellékletének 1. pontja alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az elsőfokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Jelen hirdetmény egyidejűleg megtalálható a Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Miskolci Hatósági Iroda (3529 Miskolc, Csabai kapu 17.) hirdetőtábláján is.

Miskolc, 2021. július 19.

Farkas Zoltán
hatósági irodavezető

Kifüggesztés napja: 2021.  július 19.
Levétel napja: 2021.  július 25.